Hlášení městského rozhlasu 11. 8. 2021

Město
Slatiňany

 Více novinek

Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Zobrazit v prohlížeči.

Titulní obrázek

Datum: 11. 8. 2021

Pořadové číslo: 83/2021

 

1.
Město Slatiňany
Město Slatiňany příjme na dohodu o provedení práce pracovníky na údržbu zeleně a úklid města. Nástup možný ihned. Bližší informace podá vedoucí údržby pan Víšek na tel. 606601933.

2.
Město Slatiňany
Oznamujeme, že ve vybraných částech města Slatiňany probíhají a v průběhu měsíců srpen a září budou probíhat odborné prořezy a ošetření stromů. Tyto odborné prořezy jsou prováděny na základě posouzení arboristy. V souvislosti s tím žádáme občany, aby v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.   

3.
Město Slatiňany
Žádáme občany, aby nepovolovali pojistky v pouličním osvětlení. Kromě ohrožení a bezpečnosti občanů, se pachatel dopouští trestného činu.

4.
Město Slatiňany
V současné době z důvodu poruchy zařízené městského rozhlasu v některých částech města, nebo jeho místních částí není slyšet rozhlasová relace. Na opravě zařízení se intenzivně pracuje. Děkujeme za pochopení.

5.
Město Slatiňany
Vážení občané, nastal čas, kdy je naší povinností sdělit Vám důležité upozornění týkající se provozu kompostárny ve Slatiňanech. Kompostárnu vybudovalo město Slatiňany v roce 2014 ve Škrovádu za seníkem, jako malé zařízení sloužící ke kompostování biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu. Provoz kompostárny je stanoven platným provozním řádem.

Uvedené odpady lze odkládat na vyznačenou plochu vedle kompostárny vždy v období od 1. dubna do 31. října. Patří sem pouze odpad vzniklý na území města Slatiňany a na území jeho místních částí.

V současné době se situace v okolí kompostárny stává nezvladatelná. Odpad je sem vyvážen v množství, které neodpovídá kapacitě tohoto zařízení a je zde ukládán odpad, který sem nepatří.

Pro upřesnění uvádíme, že na kompostárnu patří: čerstvě posečená tráva, listí, pořezy keřů a větve, piliny, hobliny, kůra, kuchyňské zbytky rostlinného původu, popel ze dřeva, zemina bez kamenů. A toto ukládat na vyčleněná místa, ne vše dohromady, nedá se to potom zpracovat.

Naopak na kompostárnu v žádném případě nepatří: seno, shnilá tráva, popel z uhlí, zbytky živočišného původu, plast, sklo, kovy a další nekompostovatelné odpady a stavební odpady.

Z výše uvedených důvodů žádáme důrazně občany a uživatele kompostárny, aby dodržovali podmínky provozním řádem kompostárny stanovené. Pokud mají občané možnost alespoň část odpadu kompostovat na vlastní zahradě, aby tak činili.

Zřízení kompostárny bylo jedním z kroků, jak pomoci s likvidací vzniklého odpadu. Jen za dodržení určitých podmínek ze strany provozovatele i ze strany uživatelů bude kompostárna sloužit svému účelu.

6.
p. Halámka
Tento pátek 13. srpna v 9.00 hodin Vám opět Pstruhařství
Dolní Babákov  přiveze čerstvé chlazené pstruhy z vlastního chovu. V nabídce budou ryby nejen na gril, ale i filety,  pepřenky,  a uzení pstruzi.  

7.
J. Tomišková
Výstava obrazů Jaroslava Tomiškové bude zahájena 15. srpna v Heřmanově Městci na náměstí vedle cukrárny levandule. Výstava potrvá do 31. srpna a bude otevřena denně od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Vstup zdarma.

 

Přejít na web

Přílohy ke stažení

 
 
 
 

  Stáhnout aplikaci

  Nastavení vašeho účtu

 
 

                                                           

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.