Hlášení městského rozhlasu 19. ledna 2024

Vážení občané, přeji Vám pěkný a klidný pracovní týden.
Datum: 19. 1. 2024 Pořadové číslo: 8/2024
1. Město SlatiňanyŽádáme všechny poplatníky, aby vyčkali s úhradou místních poplatků za komunální odpad a ze psů do doby, než obdrží poukázky k úhradě. Ty budou obsahovat údaje nutné k identifikaci platby.
2. Město SlatiňanyPůjčky z fondu rozvoje bydlení města Slatiňany. Oznamujeme všem zájemcům z řad občanů Slatiňan, že rada města Slatiňany svým usnesením ze dne 15.1. 2024 vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí půjček pro rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany pro rok 2024.
Žádosti lze podávat ode dne vyvěšení na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na MěÚ na odboru finančním a na internetových stránkách města. Bližší informace na tel. 469660243, 469660238 a www.slatinany.cz (úřední deska – informace – půjčky z FRB 2024). Termín ukončení podávání žádostí je 31. března 2024
3. ZUŠ Slatiňany Základní umělecká škola Slatiňany vás srdečně zve na pololetní žákovský koncert, který se bude konat ve středu 24. ledna od 17:00 hodin v hudebním sále ZUŠ Slatiňany.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.