Hlášení městského rozhlasu 29. ledna 2024

Vážení občané, přeji Vám pěkný a klidný pracovní týden.
Datum: 29. 1. 2024 Pořadové číslo: 12/2024
1. Město SlatiňanyŽádáme všechny poplatníky, aby vyčkali s úhradou místních poplatků za komunální odpad a ze psů do doby, než obdrží poukázky k úhradě. Ty budou obsahovat údaje nutné k identifikaci platby.
2. Město SlatiňanyPůjčky z fondu rozvoje bydlení města Slatiňany. Oznamujeme všem zájemcům z řad občanů Slatiňan, že rada města Slatiňany svým usnesením ze dne 15.1. 2024 vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí půjček pro rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany pro rok 2024.
Žádosti lze podávat ode dne vyvěšení na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na MěÚ na odboru finančním a na internetových stránkách města. Bližší informace na tel. 469660243, 469660238 a www.slatinany.cz (úřední deska – informace – půjčky z FRB 2024). Termín ukončení podávání žádostí je 31. března 2024
3. Železniční modeláři ChrudimŽelezniční modeláři z Chrudimi ve spolupráci s Chrudimskou besedou si Vás dovolují pozvat na výstavu železničních modelů, která se uskuteční v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi o víkendech 2. až 4. února a 9. až 11. února 2024 vždy od 9 do 17 hodin. K vidění budou provozní kolejiště ve velikostech H0, TT a N, statické železniční modely a fotografie s železniční tématikou. Více informací o výstavě naleznete na www.zmchrudim.cz nebo na Facebooku Železniční modeláři Chrudim.
4. Město Slatiňany Upozorňujeme návštěvníky knihovny a infocentra, že 31. ledna 2024 bude otevřeno až od 15:00 hodin. Děkujeme za pochopení.
5. Ztráty & nálezyVe Slatiňanech v ulici Švermova byly nalezeny „chytré“ hodinky. Nález je uložen na Městském úřadu Slatiňany.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.