Hlavně to zdraví. A štěstí. Ale i smysl!

Nahlížení na pojem „kvalita života“ není opravdu jednoduché. Lze se na něj dívat z mnoha úhlů pohledu, a to například z psychologického, sociálního, filosofického, spirituálního, apod.

Model kvality života podle Karla Balcara rozeznává v člověku tři základní rozměry, které musí být naplněny pro „kvalitní život“:

(Oranžové jsou „síly“, které v člověku ten který rozměr „živí“)(Payne 2005).12

Jiný model popisující kvalitu života počítá s 5ti oblastmi, které by všechny měly být aspoň trochu naplněné (podle povahy jedince):3

 

Model kvality života publikován Centrem pro podporu zdraví na University of Toronto nahoře uvedené Balcarovy oblasti (smysl-štěstí-zdraví, které dohromady označuje jako doménu Být) rozšiřuje o působení navenek (doména Realizovat se) a na zařazení ve světě (doména Petřit někam):4

Jednostranná zaměřenost jen na část domén, např. jen na zdraví (s tím že pak už fakt „začnu žít“), zvlášť při nějaký nerealistických představách („jako zamlada“), může totiž vést k tomu, že tím člověk spotřebuje svůj zbývající čas, prostředky i trpělivost okolí, a už nezbyde na ostatní domény, které by ho ve skutečnosti mohly ještě pár let naplňovat. Smutní je, když to dotyčný zjistí příliš pozdě. Tomu bohužel nahrává, že část lékařů stále dává pacientům záměrně nerealistická očekávání5.

  1. Bakalářská práce Smysl života seniorů v období vysokého stáří – Sára Malá – UK Teologická fakulta[]
  2. Šablona — Diplomová práce (uni) (utb.cz)[]
  3. Strategic Plan for Quality of Life Improvements in the Canadian Forces – Review of Quality
    of Life Project Management. Chief Review Services, Canada, 2004. – Bakalářská práce Smysl života seniorů v období vysokého stáří – Sára Malá – UK Teologická fakulta[]
  4. Strategic Plan for Quality of Life Improvements in the Canadian Forces – Review of Quality of Life Project Management. Chief Review Services, Canada, 2004. – Bakalářská práce Smysl života seniorů v období vysokého stáří – Sára Malá – UK Teologická fakulta[]
  5. Lékaři neříkají lidem pravdu, chtěl jsem to změnit, říká americký expert na péči o umírající – Aktuálně.cz (aktualne.cz)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.