Téma: Hostivice – revitalizace Litovický potok

Revitalizace proběhla v roce 2015.

Obr. 1. Litovický potok v Hostivicích při zahajování prací. Produktem starší technické úpravy byla přímá trasa, lichoběžníkový průřez, opevnění dlažbou, minimální tvarová a hydraulická členitost, většinou výrazné zahloubení proti okolnímu terénu *1

Obr. 4. Dohotovená přírodě blízká kyneta v horním úseku revitalizace. Významné zvětšení hladinové plochy proti někdejší strouze je zjevné *1

Obr. 6. Střední úsek revitalizace po dokončení stavebních prací a výsadeb dřevin, pohled po proudu. Postranní tůně jsou významným příspěvkem k rozvoji potoční živěny *1

Revitalizovaný Litovický potok v Hostivicích - dolní tok vedle průmyslové zóny (mapy.cz)
Revitalizovaný Litovický potok v Hostivicích – dolní tok vedle průmyslové zóny (mapy.cz)

Náklady

V projektovém rozpočtu a v žádosti o dotaci byly uváděny celkové náklady stavby 31,8 mil. Kč. Realizační náklady po výběrovém řízení, bez víceprací, se pak dostaly na necelých dvanáct milionů korun. Tato částka by měla být plně pokryta dotací v rámci operačního programu Životní prostředí. Vícepráce, související zejména s většími rozsahy těžení zemin proti rozpočtu, šly zčásti k tíži investora, zčásti byly uhrazeny dotací. Nejde o lacinou stavbu, měrné náklady však ani na původní úrovni projektového rozpočtu nepřesahovaly limity, stanovené pro účely dotačního programu – ostatně jinak by dotace nemohla být poskytnuta. Významný podíl na nákladech má vyvážení velkých objemů zemin z prostoru potoka, které bylo nutné pro jeho rozvolnění a zvětšení povodňové průtočnosti. *1

 

 

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.