Hurá do Trpišova za Trojspřežím a Horolezcem.

Dne 23.5.2022 byly v Trpišově na návsi nainstalovány dětské herní prvky od firmy TR Antoš, známé díky zábavně-naučnému parku Mirákulum. Jedná se o 5 prvků z akátového dřeva: Pružinové houpadlo „Trojspřeží“, Kolotoč „Pastelka“, „Trojhrazda“, prolézačka “ Horolezec Kruhový“ a houpačka “ Hnízdečko“.

MěÚ Slatiňany na žádost Osadní výbor v Trpišově – slatinak.cz uvolnil z rozpočtu na tyto herní prvky částku 240.000 Kč. Občané Trpišova pod vedením šéfmontéra z firmy TR Antoš provedli vyhloubení děr, instalaci a zabetonování jednotlivých prvků. Dále formou brigády provedou terénní úpravy a vytvoří nezbytné dopadové plochy z jemného kačírku.

Tuto možnost „šéfmontáže“, kdy instalaci provádí dobrovolníci pod vedením oprávněného zástupce dodavatele herních prvků, nabídla firma TR Antoš sama, neboť tak dojde ke značnému snížení nákladů. Zejména na vybudování dopadových ploch. 5 kusů herních prvků tak přijde na cca 200.000 Kč a zbývajících cca 40.000 Kč bude použito na nákup betonu, kačírku a pronájem techniky.

Přestože od pondělního odpoledne krouží děti kolem herních prvků jako supi, na jejich užívání si budou muset ještě počkat. Předepsaná doba zrání betonu je tři týdny a proto jsou prvky prozatím oploceny páskou „zákaz vstupu“ a některé z nich i čekají na finální kompletaci. Jejich užívání bude tedy možné nejdříve 13.6.2022.

Jeden komentář u “Hurá do Trpišova za Trojspřežím a Horolezcem.”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.