I v roce 2024 se nám podařilo uklidit Škrovád

V sobotu 6. dubna 2024 se Škrovád zapojil do celostátní akce Ukliďme Česko. Akce se i letos vydařila a přilákala 22 dobrovolníků z řad místních obyvatel. Společně se jim podařilo sesbírat cca 100 kg odpadu, čímž přispěli k čistotě a své obce a jejího okolí.

Ukliďme Škrovád 2024
úklid

Úklid probíhal od 9:30 do 12:00 a dobrovolníci se zaměřili na různé lokality v Škrovádě, včetně okolí cest a břehů řeky. Atmosféra byla přátelská a plná energie, a i díky krásně teplému počasí si všichni zúčastnění akci užili.

Na závěr úklidu pro všechny dobrovolníky Osadní výbor Škrovád připravil chutné občerstvení v podobě špekáčků a piva nebo limonády. Byla to skvělá příležitost k setkání a popovídání si v neformálním prostředí. Společná radost smísená s údivem nad hromadou sesbíraného odpadu byla odměnou pro všechny zúčastněné.

Poděkování patří i pracovníkům údržby města, kteří odpad z návsi v pondělí odvezli k likvidaci.

Děkujeme všem, kteří se akce Ukliďme Škrovád 2024 zúčastnili!

Přijďte se zapojit i příští rok!

Zajímavosti:

  • Během úklidu bylo pokryto cca 5,6 ha plochy.
  • Mezi nalezenými předměty byla jedna trampolína, jedna folie do bazénu a dvě peněženky.

Děkujeme všem za pomoc s úklidem Škrovádu!

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.