Hora odpadků má pohltit údolí s lesem, odpůrci plánu v referendu prohráli

Firma AVE CZ usiluje o zvýšení kapacity skládky komunálních odpadů v Nasavrkách, kde by tak v příštích dvaceti letech mohlo skončit až milion tun odpadů, bez ohledu na blížící se zákaz skládkování.1

Nasavrky a Ctětín musí změnit územní plán. Nasavrky se změnou územního plánu souhlasí a připravují ji, zastupitelstvo Ctětína taky, slibuje si od toho 8 milionů ročně a levné odpady. Ctětín má 200 obyvatel ve 4 vesnicích. Odpůrci plánu v místním referendu v Ctětíně na začátku letošního roku neuspěli, proti další expanzi odpadů se vyjádřilo 46 procent hlasujících. Přes čtyřicet procent lidí k referendu nepřišlo.1

Současná kapacita skládky se odhaduje na něco přes milion metrů krychlových, firma chce přidat dalších bezmála osm set tisíc kubíků. Životnost skládky v závislosti na stupni zhutnění odhaduje firma na 13 až 21 let.1

Kvůli skládce by však muselo padnout 4,7 hektaru lesa a podle posudku vlivu stavby na životní prostředí by umělý kopec výrazně narušil krajinný ráz této části Železných hor. Žije zde 15 druhů zvláště chráněných živočichů. Správci lesů plán odmítají, připomínají, že už v minulosti skládka zabrala skoro čtyři hektary lesa, které měly být podle slibu provozovatele do roku 2021 zalesněny. Místo toho firma požádala, aby už pozemky nebyly považovány za les.1

Společnost AVE CZ se připravuje i na variantu, že kapacita skládky se naplní a odpad nebude kam ukládat. To je jeden z důvodů, proč chystá výstavbu logistického centra, kde by se měl odpad třídit a rozvážet dál. „Výstavbou logistického centra bude realizována náhrada za stávající provoz skládky pro případ, že bude naplněna její kapacita a její provoz bude, byť jen dočasně, přerušen,“ V Nasavrkách by se odpad třídil, upravoval a odvážel jinam, například na skládku odpadů v Čáslavi či do spalovny odpadů, která má vzniknout v areálu opatovické elektrárny.1

Pokud se ale rozšíří skládka a zároveň se rozjede provoz logistického centra, do Nasavrk může mířit až 80 tisíc tun odpadů ročně, tedy více než dosud. Spolek Čisté Nasavrcko, který požaduje rekultivaci skládky, varuje, že by to znamenalo zdvojnásobení dopravního zatížení a zvýšení prašnosti, hluku a zápachu.1


Podle organizace Arnika by se společnost mohla obejít jen s minimem skládek a spaloven, pokud by se důsledně používal princip „Zero waste“, zatímco dnešní projekty skládek a spaloven počítají s konstantní produkcí odpadů nebo i vyšší, proto jsou tak megalomanské a nemotivují systém ani spotřebitele k redukci odpadů.2

  1. Hora odpadků má pohltit údolí s lesem, odpůrci plánu v referendu prohráli – iDNES.cz[][][][][][]
  2. Alternativy ke spalování (arnika.org)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.