II. výzva dotačního programu z rozpočtu města pro rok 2019

Rada města Slatiňany dne 18.3.2019 vyhlásila II. výzvu  dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2019.

Žádosti o dotaci mohou žadatelé podávat na předepsaném formuláři
od 1. května 2019 do 31. července 2019 na hospodářsko-správní odbor městského úřadu. Informace na tel. 469 660 244.

Dotační program i žádost je k dispozici na webových stránkách města WWW.slatinany.cz


předpokládaný objem peněžních prostředků pro II. výzvu roku 2019 je 300.000,- Kč (navíc k původně rozpočtovaným 500 tis. Kč)

kritériem pro výši dotace jednotlivým žadatelům bude počet členů v organizaci žadatele a společenský přínos pro město Slatiňany

od 1. května 2019 do 31. července 2019 podávají žadatelé žádost o přidělení dotace na předepsaném formuláři na hospodářsko-správní odbor spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uplynulý kalendářní rok

 

Zdroj: HLÁŠENÍ V MĚSTSKÉM ROZHLASE SLATIŇANY
Datum: 20.3.2019
Pořadové číslo: 33/2019

Zdroj: Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2019 – II. výzva schválená usnesením rady města Slatiňany č. 95/14/2019/RMS dne 18. 3. 2019

Zdroj: Ozvěny 4/2019

Napsat komentář