Příklad strohých informací o zasedání zastupitelstva

Na příkladu zasedání zastupitelstva 19. 9.2018 si zmapujme, jak se občané dozvídají o zasedání zastupitelstva:

na úřední desce

bylo 12.9.2018 vyvěšeno oznámení o datu a následující „tajemný“ program zastupitelstva:

Program:
1. Program 23. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2. Snížení fondu rozvoje bydlení
3. Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 645/1 v
kat. území Slatiňany a zrušení věcného břemene – veřejného přístupu na část pozemkové parcely č. 645/4 v kat. území Slatiňany
4. Záměr prodeje nebo směny části pozemkové parcely č. 649/10 vkat. území Slatiňany
5. Zrušení předkupního práva
6. Prodej části pozemkové parcely č. 179/32 v
kat. území Slatiňany
7. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Slatiňany
8. Záměr prodeje nebo zřízení věcného břemene – část pozemkové parcely č. 57/10 v
kat. území Škrovád
9. Různé
10. Diskuze a závěr
Srdečně zveme všechny občany
MVDr. Ivan Jeník v.r. starosta města

V následujících hlášeních městského rozhlasu

14. 17., 19, 9.2018 se o zasedání nic neobjevilo (je tam třeba zlevněná kachna v Prameni, posvícení v hospodě ve Svídnici a rozšířená otevírací doba v papírnictví).

Na plakátovacích plochách

Na Sokolovu nic nebylo.

V Ozvěnách 10/2018

V Ozvěnách distribuovaných do schránek 27/9 bylo v zápisech z Rady města:

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 23. zasedání dne 19. 9. 2018
1. Program 23. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2. Snížení fondu rozvoje bydlení
3. Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 645/1 v kat. území Slatiňany a zrušení věcného břemene – veřejného přístupu na část pozemkové parcely č. 645/4 v kat. území Slatiňany
4. Záměr prodeje nebo směny části pozemkové parcely č. 649/10
v kat. území Slatiňany
5. Zrušení předkupního práva
6. Prodej části pozemkové parcely č. 179/32 v kat. území Slatiňany
7. Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Slatiňany
8. Záměr prodeje nebo zřízení věcného břemene-část pozemkové
parcely č. 57/10 v kat. území Škrovád

Odkaz: edesky.cz/dokument/2301909

Odkaz: Ozvěny 10/2018

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.