Návrh: Informování o odpadech a zkušenostech s nimi

E-learnigové kursy Arniky

Jsou veřejné, zdarma. Uživatel se zaregistruje a v několika „lekcích“ (jednostránkových textech týkajících se určitého tématu) si připomene nebo dozví podstatné informace k vybranému tématu.

Pro nás jsou zajímavé kursy:

Jak předcházet vzniku odpadu v obcích?

Kurs ukazuje přehled možností, kterými obce mohou ovlivňovat celkovou produkci komunálních odpadů na jejich území..

Jak snížovat produkci směsného komunálního odpadu v obcích

Kurs byl vytvořen s cílem pomoci obcím rozumně se vypořádat s připravovaným zákazem skládkování směsného komunálního odpadu od roku 2024.Přednostně je zaměřen na možnosti snižování produkce směsného komunálního odpadu.

Integrovaný registr znečišťování ve službách veřejnosti

Naučte se efektivně vyhledávat v Integrovaném registru znečišťování a využívat jej ke zlepšení životního prostředí ve svém okolí. 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.