Návrh: Informování občanů o efektivní likvidaci odpadů

V současné době jsou informace o odpadech zveřejňovány hlavně ve zpravodaji Ozvěny. Na webu obce jen některé informace a ne vždy aktuální. Podobně na stránkách provozovatele Sběrného dvora nemá kompletní informace o odpadech.

Obsah sdělení

  • smysl a způsob třídění
  • informace o nákladech občana i města na různé způsoby likvidace
  • zdůraznit možné budoucí problémy a důsledky různých způsobů likvidace
  • informovat o aktuálním stavu řešení odpadové situace – např. probírané varianty, aby občané měli možnost sledovat, co se na ně chystá a případně se podílet n a řešení
  • na nějaké video či fotoreportáži čas od času názorně ukázat, jak se odpad likviduje a že se plasty ze zvonů fakt nevozí na skládku

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.