Návrh: Instalace rychlostního radaru na křižovatce z obchvatu do Škrovádu 🗺

Zářiové zastupitelstvo schválilo usnesení, aby starosta jednal s krajem o hlídání rychlosti nebo označení právě této křižovatky.1.

Na říjnovém zastupitelstvu uvedl starosta, že jednali s policejním dopravním inženýrem Tomášem Krpatou, který měl sebou statistiku nehod na tomto místě a podle něho většina nehod s vysokou rychlostí nesouvisela a tak on by snižování rychlosti nedoporučoval, takže ani kraj by to asi neschválil. Ale zvažují iniciovat doplnění značky „úsek častých dopravních nehod“.2

  1. S.Šťastný: lidé se na mě obrací, jestli by nešlo iniciovat snížení rychlosti na obchvatu nebo instalace rychloměru na křižovatce z obchvatu do Slatiňan u Kunčí. Navrhuji pověřit starostu, aby vstoupil v jednání s KÚ, aby situaci řešili. J.Brůžek: silnice byla zkolaudována po zkušebním provozu s tím, že problém nebyl zjištěn; J.Brůžek: v jednání můžeme vstoupit; Usnesení o pověření starosty k jednání podpořilo 20 hlasů (všichni) 9. Zasedání městského zastupitelstva – schválení nového územní plánu – slatinak.cz[]
  2. 10. Zasedání městského zastupitelstva – uvedení nového zastupitele – slatinak.cz[]
Bezpečnost Návrh zamítnuto
Škrovád, Slatiňany Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.