Investiční záměr vybudování parkoviště u stadionu Spartaku

řada aut zaparkovaných kolem celé plovárny
řada aut zaparkovaných kolem celé plovárny

v březnových Ozvěnách jste byli mimo jiné informováni o záměru města vybudovat parkoviště u sportovního areálu (Spartak)

na Smetanové nábřeží. Záměr města spočíval ve vybudování 32 parkovacích míst u stadionu pro osobní automobily. Parkovací plochy byly navrženy po obou stranách Smetanova nábřeží, kdy na dotčených pozemcích se nachází travnatá plocha či štěrk bez vzrostlé zeleně. Parkovací stání jsou navržena jako podélná, kolmá i šikmá. Parkovací stání jsou navržena z betonové dlažby barvy červené, lemování bude pomocí betonových obrub dvou typů barvy přírodní.

S výše uvedeným záměrem jsem dne 25. 4. 2019 seznámil členy výboru Spartaku s tím, abychom ho vzájemně projednali. Z diskuse se členy výboru vyplynulo, že preferují maximalizaci parkovacích míst samozřejmě s ohledem na danou zeleň a v kontextu s lokalitou a prostorem, dále pak zřízení parkovacího místo pro autobus a snížení výšky obruby. Tímto bych chtěl ještě jednou výboru Spartaku poděkovat za věcnou diskusi nad návrhem projektové dokumentace a za jejich přístup a podněty, které byly následně projednány s panem projektantem, který se je pokusí zpracovat v rámci platné legislativy do konečné podoby dokumentace.

Konečná podoba projektové dokumentace bude s výborem Spartaku projednána včetně harmonogramu realizace akce v roce 2020 a dále zveřejněna na webových stránkách města.

parkoviště před Spartakem – situace 2019/9

Odkaz: Ozvěny 2019/6

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.