Jak je to s drtičkou na stavební odpady?

Obrátil se na nás Krajský úřad Pardubického kraje, abychom posoudili na základě zjišťovacího řízení záměr společnosti TIS – CR s.r.o. z Chrudimi umístit recyklační linku na zpracování stavebního odpadu v lokalitě  průmyslové zóny ve Slatiňanech nedaleko Nového místa. Investiční záměr společnosti dle předložených dokumentů počítá s plánovanou kapacitou recyklační linky 80 000 tun odpadu ročně s provozem až 8 hodin denně v pracovních dnech a s navážkou odpadu těžkou technikou od pondělí do neděle v počtu cca 17 nákladních vozidel denně.

Po pečlivém zhodnocení záměru Rada města přijala usnesení, že nesouhlasí s umístěním recyklační linky dle předložené dokumentace a dále souhlasí se zasláním připomínek krajskému úřadu k umístění recyklační linky v rámci posouzení vlivů na životní prostředí.

Město má k záměru několik zásadních připomínek. Jednou z nich je, že z uvedené kapacity a časového rozsahu vyplývá, že se jedná o intenzivní provoz i v odpoledních hodinách v nedaleké blízkosti rodinné zástavby (nejbližší RD vzdálen 270 m) a v oblasti zahrádkářské a rekreační kolonie
blízko cyklostezky. Je zde důvodná obava, že dojde k výraznému zatížení okolí zejména hlukem, ale také prachem. Dalším argumentem je, že se jedná o zpracování značného množství stavebního odpadu, který bude svážen ze širokého okolí, což bude mít i značný vliv na zatížení města těžkou dopravou zejména ze směru přes ulici Vítězství a T.G.M. Dojde tak opětovně k nárůstu těžké dopravy uvnitř města oproti současnému stavu po realizaci obchvatu. Všechna těžká nákladní doprava bude směřována přes Slatiňany, protože příjezd přes Chrudim bude těžké dopravě zamezen. Dále pak, že recyklační linka má být umístěna v průmyslovém areálu, kde již nyní působí řada provozů a je nutno tak zohlednit další nárůst negativních  kumulativních vlivů na okolí ve vztahu k okolním plochám pro bydlení v RD a jejich obyvatel.

V případě kladného posouzení záměru ze strany Krajského úřadu budeme i nadále podnikat aktivní kroky ve prospěch města a našich občanů.

Odkaz: Ozvěny 7/2022

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.