Jak obec už v roce 1908 ukrajovala ze zamýšleného náměstí

„Na základě smlouvy z r. 1907 byly od Františka Žídka zakoupeny pozemky poblíž kláštera. Prozatím byly pronajaty místním příslušníkům s podmínkou, že budou obci bez jakékoliv náhrady postoupeny, kdyby je během roku potřebovala. … Ze zakoupených pozemků zamýšlela obec ponechat část ke zřízení náměstí, ježto zatoužila po povýšení na město. Ve  schůzi dne 2. září usneseno zmenšit projektované náměstí a část pozemků na jeho jižní straně (střední část dnešní ulice Klášterní) změnit ve  stavební místa,
aby z  těchto parcel byl utvořen stavební blok (Klášterní-Tyršova-Nádražní-Wolkerova). Výměra budoucího náměstí by se tím zmenšila na 18.460 m2. Nově upravený regulační plán byl po  4  týdny veřejně vyložen. Protože v této době nebyly žádné námitky podány, byl ve schůzi dne 12. října schválen..  “

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.