Téma: Jak řeší domovní odpad jinde

Zkušenosti odjinud.

Excelová tabulka s některými daty za některé obce a grafy, které se mi podařilo získat je zde. Uvítám pomocníky s jejím doplňováním, protože je dosti nekompletní (pro cizí je zamčená).

Při vyhodnocování směsného odpady je třeba hlídat, jestli čísla zahrnují i objemový odpad , tj. směsný odpad ze sběrných dvorů a velkoobjemových kontejnerů vožený stejně na skládku nebo ne. Např. Arnika objemový odpad do směsného nezapočítává1.

  1. Dne 2.10.2023 v 10:11 e-mailem: Je započten pouze směsný odpad – 200301, případně uliční smetky 200303, objemný odpad 200307 není zahrnut.  Luboš Pavlovič│ Tiskový mluvčí | ARNIKA[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.