Jak se bránit nestandardnímu úřednímu postupu

Musím reagovat na některé zavádějící informace v uveřejněném článku pana starosty a místostarosty „O tom, jak úřad nezaklekl“1. Pominu určitou osobní rovinu článku a to, že nemá cenu se dohadovat, kdo a jakým způsobem ze zúčastněných jednal, jelikož ani pan starosta či místostarosta na místě nebyli a mají informace též zprostředkované od pana tajemníka a vedoucího údržby. Zabývám se pouze podstatou věci, zjištěnými fakty a co z toho plyne pro nás občany města.

Z uveřejněného článku se čtenář Ozvěn dozvěděl, že byly úřadem provedeny zároveň revize záborů pozemků i u ostatních podnikatelů s cílem narovnat podnikatelské prostředí, což obecně je chvályhodné. Ovšem téměř po měsíci, i přes připomenutí, mně nebyl schopen pan tajemník sdělit, kde jinde revize záborů proběhly, dostal jsem pouze obecnou odpověď s tím, že mi to nemohou sdělit. Je také zarážející, že revizi pozemku u pana Velendorfa prováděl osobně pan vedoucí údržby Miloš Víšek společně s panem tajemníkem Vladimírem Rašínem, kteří to nemají v popisu práce a tuto činnost jinak nevykonávají. K tomu jsou úředně určeni pracovníci odboru správy a majetku, kteří tuto agendu odborně vykonávají. Čistě „náhodně“ došlo k výjezdu pana tajemníka a vedoucího údržby zhruba dvě hodiny po odeslání SMS zprávy od pana Velendorfa kritizující údržbu města s tím, aby byly odvezeny uřezané větvě u obecní cesty před svátky, které se tam válely čtrnáct dní a některé z nich mezitím majitel odtahal na svůj pozemek, neboť se nechtěl stydět za nepořádek před hosty.  Čtenář si jistě sám udělá obrázek, zda daná akce byla účelová, a zda lze hovořit o zneužití úřední moci na základě kritického názoru občana na vedení úřadu a města, jak zlidovělo pod slovem „zaklekávání“.

Ovšem prazvláštní je též následný zvolený úřední postup, kdy se až z Ozvěn pan Velendorf dozvěděl společně s ostatními občany, že užívá pozemek města, na který nemá uzavřenou platnou smlouvu, aniž by obdržel po provedení revize jakékoliv písemné sdělení od úřadu. Z Ozvěn se také dozvěděl, že se má příp. obrátit na pana starostu, což písemně učinil dne 28.7., s tím, že popsal situaci, ohradil se proti úřednímu postupu pana tajemníka a zároveň chtěl sdělit výsledek revize, aby mohl vzejít v jednání s úřadem a danou záležitost vyřešit. Žádnou písemnou odpověď od pana starosty neobdržel. Následně ho navštívili tentokrát pracovnice odboru správy a majetku paní Veronika Novotná a Martina Doležalová opět ve věci záboru veřejného prostranství a seznámily pana Velendorfa s dalším úředním postupem. Dle jeho vlastních slov s ním jednaly naprosto věcně, slušně a profesionálně, tak jak by to mělo být a tímto jim děkuje.

A proč to vše popisuji? Proto, aby se tento „úřední postup“ pana tajemníka nestal nepsanou normou řízení úřadu u nás ve Slatiňanech vůči všem občanům s opačnými či kritickými názory na vedení aparátu či města. Jako zvolený zastupitel a předseda kontrolního výboru mám fakticky povinnost zabývat se připomínkami či stížnostmi každého občana města, který se na mě obrátí bez ohledu na jeho názory a postoje. V případě nestandardního úředního postupu ze strany vedení úřadu ovšem existují různé možnosti a dovolací orgány, jak se proti tomu účinně bránit. Od toho, mimo jiné, mají občané v obci své zvolené zastupitele a kontrolní orgány zastupitelstva. Jednou z velmi účinných cest, jak tomuto jednání do budoucna také zabránit, je zároveň uveřejnění a předložení faktů. Neméně důležité je, pro jakoukoliv dobu, nenechat se zastrašit.


Článek byl v srpnu zaslán ke zveřejnění v zářiových Ozvěnách, kde ale nevyšel s odůvodněním, že jeho zveřejnění by do diskuse nic nového nepřineslo, jen by vyžadoval další a další reakce, podepsaným celou redakční radou.

  1. Ozvěny 8/2023, reakce můj na článek „O zaklekávání našeho úřadu[]

Jeden komentář u “Jak se bránit nestandardnímu úřednímu postupu”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.