Jak třídit odpady

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to v domácnostech. Tím, že odpady třídíme, končí na skládkách méně odpadu a dáváme použitým obalům novou šanci na další využití.

Znovu tímto připomínáme co do tříděných kontejnerů patří a co ne:

PLASTY S NÁPOJOVÝMI KARTONY

ANO – plastové výrobky, plastové obaly, sešlápnuté PET lahve, přepravky, plastové sáčky, pytle, nákupní tašky, kelímky od jogurtů a dalších potravin, fólie, láhve a kanystry od nápojů, pochutin, kosmetiky, čisté vícevrstvé kartony od nápojů (krabicové mléko, džus, víno) pěnový polystyren jen v menších kusech.

Před vhozením do kontejneru není třeba kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat – drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Pokud však obaly lehce vypláchnete vlažnou vodou, zamezíte při delším skladování doma zápachu. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky potravin omezují následnou recyklaci.

NE – výrobky z PVC (odpadové trubky, podlahové krytiny…), elektrické kabely, plastové obaly znečištěné chemickými látkami, oleji apod., plastové obaly se zbytky potravin, plastové díly s kovovými částicemi, textilie z umělých vláken, molitan, stavební polystyren, nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Sešlapávaní, mačkání a kroucení PET lahví a nápojových kartonů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů se do kontejneru vejde cca 4x více. Sníží se tak i přepravní náklady.

PAPÍR

ANO – časopisy, noviny, kancelářský papír, sešity, reklamní letáky, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy.

Papíry s kancelářskými sponkami a svorkami a obálky s foliovým okénkem mohou přijít do papíru, svorky, sponky ani drobnou folii není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování papíru v papírnách se při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění odloučí.

NE – papír znečištěný potravinami či hygienicky závadný (plenky, vložky, kapesníky), papírové obaly s plasty a kovy, celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby), uhlový, laminátový, povoskovaný, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.

Účtenky z termopapíru patří do směsného odpadu, protože termopapír v drtivé většině případů obsahuje látku Bisfenol. Uvolněné látky pak znečišťují vodu v papírnách a dostávají se do papíroviny. Tyto účtenky lze tedy třídit pouze, pokud máme jistotu, že jsou fenol-free. Informaci o obsahu těchto látek však běžně na samotném termopapíru nedohledáme.

KOVY

ANO – drobnější kovový odpad – plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hliníková víčka od jogurtů, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

NE – plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů, těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

SKLO

ANO      – zelený kontejner – barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo z oken a ze dveří.

bílý kontejner – sklo čiré, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

NE – keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla, varné a laboratorní sklo a sklokeramika.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Varné nebo laboratorní sklo díky své vyšší teplotě tavení nepatří do běžných kontejnerů. Pokud se Vám rozbije například skleněná varná konvice, hoďte ji do směsného odpadu. V případě většího množství tohoto skla využijte sběrný dvůr.

OLEJ

ANO – použitý potravinářský olej a tuk.

NE – oleje průmyslové, motorové, technické.

Do kontejneru patří použité oleje v uzavřených plastových obalech (jako např. pet lahvích, plastových dózách nebo miskách). Vytříděné oleje jsou využívány v kosmetickém průmyslu, jako palivo a energie Tuky a oleje nepatří do kanalizace! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti. Kanalizace tak bude neprůchodná. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.

TEXTIL

ANO – čisté nepotřebné oděvy a textil, použitelná obuv a funkční hračky.

NE – oděvy špinavé mokré nebo znečištěné od chemikálií.

Věci patří do kontejneru např. v uzavřených igelitových pytlích nebo starých nákupních taškách, aby nedocházelo ke znečištění při transportu.

Další příklady třídění:

  • obaly kombinované – patří do směsného odpadu pokud se skládají ze dvou či více materiálů, které od sebe nejdou jednoduše oddělit,
  • řasenka – je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto patří do směsného odpadu,
  • magnetofonové kazety a diskety – patří do směsného odpadu, ve větším množství na sběrný dvůr,
  • obal od zubní pasty – patří do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. V tubě většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal,
  • použité dětské pleny – patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do směsného odpadu,
  • staré zbytky od kosmetiky – prázdné plastové obaly od kosmetiky patří do plastů, zbytky slijte a v menším množství je můžete vyhodit v pytlíku do směsného odpadu, ve větším množství odvezte na sběrný dvůr. V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete. Do kontejneru na tříděný odpad pak můžete klidně prázdné obaly vhodit,
  • vyjetý olej nebo barva – obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami patří na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na místech zpětného odběru, což mohou být čerpací stanice a autoservisy.

Pečlivým tříděním odpadů zlepšujeme životní prostředí a své zdraví, chráníme neobnovitelné zdroje, pomáháme ekonomice, a to vše v souladu se zákonem o odpadech.

Odkaz: Ozvěny 2022/10

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.