Jak vznikal Osadní výbor v Trpišově

Každá obec, nebo její část, se potýká s řešením záležitostí ohledně jejího fungování a rozvoje. Nejinak je tomu i v Trpišově. Bohužel v současné době není nikdo z občanů Trpišova zastupitelem ani členem rady města. Chybí zde tedy oficiální komunikační kanál mezi MěÚ a místní částí Trpišov. Na setkáních občanů jsou pak vznášeny podněty a připomínky, které zřídkakdy dopadnou na úrodnou půdu, respektive se na MěÚ do Slatiňan nedonesou.

Dlouhou dobu zde zrála myšlenka na založení spolku, který by se návrhy občanů zabýval.

V průběhu roku 2019 jsme se já, Renata Kočí, Markéta Kynclová a Petr Michek několikrát sešli. V diskuzích jsme dospěli k závěru, že vhodným způsobem bude podat Zastupitelsvu města Slatiňany návrh na založení osadního výboru, po vzoru obce Kunčí.

volby do osadního výboru v Trpišově

Na úterý, 12. listopadu 2019 jsme svolali veřejné shromáždění občanů obce Trpišov do Hostince Obora. Dostavilo se cca 70 občanů. Představili jsme jim náš záměr, který byl částečně popsán již v pozvánce na shromáždění. Ze strany přítomných se myšlenka na založení osadního výboru setkala s velkou podporou.

volby do osadního výboru v Trpišově

Občané byli následně osloveni, zda by měl někdo z nich zájem, být navržen členem OV Trpišov. Postupně se sešlo 11 jmen. Při přiléžitosti konání Dětského mikulášského karnevalu, pořádaného SDH Trpišov, jsme pak uspořádali volby. Bylo odevzdáno celkem 94 volebních lístků. Občané volili pořadí kandidátů, které bude předloženo Zastupitelstvu města Slatiňany, jako návrh na jmenování osadního výboru v Trpišově.

Věříme, že osadní výbor bude prospěšný nejen místní části Trpišov, ale zároveň bude pomáhat i MěÚ Slatiňany k lepšímu zjišťování potřeb a přání obyvatel Trpišova.

Všem občanům, kteří se zúčastnili voleb, děkuji.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.