Jaké jsou priority radnice?

Obrátil se na mě pan Jiří Urválek, který je jedním z členů výboru pro územní plán, kde se projednával nákup pozemku p.č. 240/6 k.ú. Slatiňany od realitní kanceláře REMAX za cenu 1000,-Kč/m², tedy úhrnem za 9.662.000,-Kč. S nákupem nesouhlasil a následně po projednání v zastupitelstvu napsal článek do Ozvěn, kde popsal důvody, proč pozemek nekupovat, co by to znamenalo pro město a jak nakonec rozhodli zastupitelé. Redakční rada tento článek odmítla zveřejnit. Následně informovala občany v březnových Ozvěnách kratičkým komentářem, který ovšem pominul zásadní skutečnosti, ačkoliv ostatní usnesení byly komentovány daleko podrobněji. Využívám tedy svoje právo zastupitele a předkládám Vám důležité opomenuté informace, které se čtenář Ozvěn dosud nedozvěděl.

Zprávu do zastupitelstvu zpracoval pan radní Ing. Martin Kubín, PhD. s tím, že nákup pozemku předložil v tržní ceně, kterou mu zaslala v nabídce realitní kancelář. Bohužel nikde v důvodové zprávě se nebylo možno dočíst, že tento pozemek je kanceláří inzerován bezúspěšně několik let. Stavební úřad sice nákup doporučil z hlediska toho, že se vedle nachází městský pozemek, ale nevyjádřil se k ceně, což není ani jeho kompetence. Nikde nebylo též uvedeno, že případná výstavba se nemůže napojit na stávající kanalizační síť z důvodu její nedostatečné dimenze a soukromého vlastnictví přípojek a také, že nejsou vyřešeny odpovídající sjezdy na komunikaci, které vedou přes další soukromé pozemky. S nákupem pozemku nepočítal ani schválený rozpočet nového vedení města.

V pondělí před jednáním zastupitelstva projednával nákup finanční výbor a doporučil zpracovateli doplnit o tyto skutečnosti důvodovou zprávu. Zároveň konstatoval pochybení ohledně nedodání znaleckého posudku. Po připomínkách finančního výboru město následně zadalo alespoň zpracování odborného odhadu, který stanovil částku nižší, tj. v rozmezí 600-800,- Kč/m2. Po bouřlivé diskusi následně zastupitelé většinou rozhodli, že pozemek za tržní cenu nekoupí.

S tím ovšem vyvstalo několik otázek. Proč byl zpracovatelem zprávy předložen nákup bez znaleckého posudku? Proč předložená zpráva nebyla v souladu se zákonem o obcích, kdy při úplatném převodu majetku je nutno uvést cenu v místě a čase obvyklou, nebo zdůvodnit odchylku od ceny?  Proč se na nákup tak spěchalo, když už je několik let prodej pozemku inzerován?

A navíc, myslím si, že vedení radnice by mělo energii i dostupné finanční prostředky rozpočtu raději směřovat na dokončení bezúplatného převodu sportovišť Spartaku do vlastnictví města a jeho postupnou obnovu z dotačních titulů, jak bylo započato za minulého vedení. V září 2022 byla vysoutěžena firma a podána žádost o dotaci na rekonstrukci atletického oválu ve spolupráci s vedením Spartaku a atletického oddílu, kterým tímto děkuji. Zda město obdrží dotaci od Národní sportovní agentury by mělo být známo do konce dubna či v průběhu května.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.