Téma: Jaké stromy vysazovat v Kaštance?

Z historických pramenů víme, že alej byla dříve osazena i jinými druhy – topolem, jírovcem a naposled kaštanovníkem setým. V současné době je alej různověká a vícedruhová, zastoupen je jírovec a kaštanovník, soliterně dub letní (2ks), po 1ks lípa, javor klen, babyka, jasan a akát. Na základě odborného posouzení bylo 21stromů z bezpečnostních důvodů v 0.etapě již odstraněno. Zbylé stromy (40ks) jsou aţ na výjimky ve špatném zdravotním stavu, neperspektivní. Jsou umístěny ve vzdálenosti cca 1,2-1,5m od vozovky (P strana) a 0,5-1m (L strana).1

Koňský kaštan

Jírovec maďal. Posledních pár desítek let převažovaly v Kaštance koňské kaštany (jírovec maďal), které by zastupitelé nejraději obnovili. Trpí však dvěma nemocemi – klíněnkou (spíš estetický problém a je pomalu na ústupu) a novou nemocí slizotokovou nekrózou.*1

Kaštanovník jedlý

Kaštanovník setý či lidově jedlý kaštan. Trpí houbovou chorobou rakovinou kůry.*1

historická mapa z roku 1863

Topol černý

Topol černý, kultivar italica. Původní druh vysázený v části aleji podle parku před jírovci (podle historické mapy z 19.stol. a Ozvěn 12/2016). Topol je však krátkověký (v ideálních podmínkách se dožívá 150 ti let, ale u frekventované silnice tak polovinu); navíc nemá rád zastínění, které je v dolní části aleje.*1

Lípa velkolistá

Anebo lípa širolistá doporučená arboristou Michalem Kindlem a citovaná v dopisu citovaném na zastupitelstvu*2

  1. Baladová Zuzana: Průvodní a technická zpráva revitalizace Kaštanky (PDF) 10/2019, strl. 9[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.