Je nutné stále připomínat minulá selhání společnosti

Tento článek by bylo dobré přeformulovat či jinak formálně upravit.

Lidé jsou stále stejní. Touhy a potřeby, které řídí lidské konání, byly za antického Řecka podobné jako dnes.

Přitom naše společnost je objektivně bohatší a soužití lidí klidnější, než dříve, kdy bylo přitom násobně méně lidí. Co je tedy dnes jinak? Dnes umíme účinněji získávat prostředky k žití, ale také máme účinnější společenská pravidla. Jak výrobní schopnosti tak společenské uspořádání se vyvíjely stovky let a jen díky analýze a poučování se z neúspěchů minulých.

Ale i naše společnost má své slabiny, na kterých může i ztroskotat, což by bylo velmi nepříjemné. Některé nejsou tak zjevné (např. kam povede víra v konzum) a o těch můžeme diskutovat, ale některé jsou evidentní a měl by být zájem všech se jim bránit, a to jsou jevy, které doprovázely světové války a totalitní režimy. A nejde jen o vznik. Mnohem větší vina společnosti je na tom, že se mohly tak dlouho udržet a jak těžké následky měly. O to důležitější je, že vina společnosti („nás všech“) nebyla možná všem hned zřejmá a měla příčiny, které možná dodnes trvají.

Takže aby se něco podobného za 5 či 10 let neopakovalo, je nutné si připomínat, co vedlo k tak zásadnímu selhání společnosti – většiny lidí – kteří se neubránili nepatrnému množství zlých – a umožnili tím porobení všech.

Proto je důležité připomínat tyto zlé doby každému, aby nebyly změkčeny slabou historickou pamětí a aby občané opět nenaletěli na svůdné sliby na rychlá a snadná řešení problémů, kterými tehdejší ďáblové obloudili slušné lidi, aby je pak mohli ovládnout. Tihle pokušitelé jsou totiž v každé době, jen není snadné je hned rozpoznat.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.