Návrh: Jednání o budoucnosti VS Chrudim

Vodovodní infrastrukturu vlastní sice vesměs města prostřednictvím VAKu, ale spravuje soukromá společnost VS Chrudim, která tuto službu získala na 25 let do roku 20301. I naše město, jako akcionáře VAKu, se tato otázka týká.

VS Chrudim někteří kritizují za předražování vody či odvádění zisku do zahraničí. Ale hledá se alternativa? Připravujeme se na rok 2030, kdy už bude potřeba mít připraveno, jak s vodovody dál, jestli přes soukromníky, družstvo, společný podnik měst anebo jinak? To se nepřipraví a neprojedná ze dne na den.

Zdroj: Kolik platíte za vodu? Cena vody 2022 – vodné a stočné ve více než 300 městech ČR a kdo vodu prodává? — PRAVDA O VODĚ (pravdaovode.cz)

  1. Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.