Téma: Jednosměrný úsek ulice Štěpánkova

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Vedení provozu cyklistů se při šířce jízdního pásu mezi obrubníky < 4,50 m nedovoluje (do této šířky se nezapočítává případný parkovací pruh/pás). V odůvodněných případech, při rekonstrukcích ve stísněných poměrech a při dovolené rychlosti menší než 50 km/h může být šířka mezi obrubami snížena na cca 4,00 m (do této šířky se nezapočítává případný parkovací pruh/pás). Parametry stanovené právními předpisy mají zajistit především bezpečnost a plynulost silničního provozu.

V ulici Štěpánkova je šíře mezi obrubníky 3,8 m. V těchto šířkách je třeba ještě počítat s bezpečnostními odstupy. Samotná šířka jízdního pásu bude tedy ještě o něco menší.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.