Téma: Jiráskova ulice

Historie z FB zámku1

[caption id="attachment_28993" align="aligncenter" width="700"] Po několika desítkách let byly jírovce vykáceny a nahrazeny lípami. Vysázení dle zápisu ve slatiňanské kronice roku 1949 inicioval Okrašlovací spolek. (dobodá pohlednice)[/caption] [caption id="attachment_28992" align="aligncenter" width="700"] Z roku 1892 je tento krásný plán z pera Jana Schmoranze dokládající úpravy kostela, cesty od mlýna pod zámkem a také rozmístění stromů v aleji…. a jaképak to stromy byly? (SOkA Chrudim, Regulační plán části Slatiňan u kostela, fond archiv městyse Slatiňany, karton č. 7)[/caption] [caption id="attachment_28994" align="aligncenter" width="579"] Nejstarší pohled na Slatiňany, zámek a příjezd k němu nabízí hraniční mapa z roku 1753 (SOkA Chrudim). Kostel je obehnán hřbitovní zdí, zámek obklopuje příkop s vjezdem po mostě z jihu.[/caption]

  1. FB: 11.3.2022 Kudy tudy na slatiňanský zámek? Přeci zámeckou alejí! 🙂 Dnes Jiráskovou ulicí ve stínu lip. Pojďte se s námi podívat do historie. A vzhůru na procházku![]

2 komentáře u „Téma: Jiráskova ulice“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.