Téma: Jízda na koloběžce

Jezdec na koloběžce – koloběžkář – je z pohledu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, účastníkem silničního provozu – cyklistou (viz § 55 a § 57 a související ustanovení uvedeného zákona).

  • Pohyb na koloběžce po chodníku je povolen tolerován 1 pro osoby ve věku do 10 let, stejně jako cyklistům.
  • Povinností všech jezdců na koloběžce do 18 let věku je za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
  • Jezdec na koloběžce do 10 let se může pohybovat bez dozoru osoby starší 15 let na cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce, v obytné zóně po celé její ploše.
  • V pěší zóně, jen pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů.
  • V „Zóně pro cyklisty“ je zakázáno jet rychlostí vyšší než je 30 km/hod – platí také pro jezdce na koloběžce a samozřejmě i pro cyklisty.
  • Pokud se jezdec na koloběžce do deseti let pohybuje na silnici, je nezbytný doprovod osoby starší 15 let, jezdec na koloběžce může jet na silnici sám až po dosažení 10 let.2

Pro elektro-kola, a tedy i pro elektro-koloběžky, platí z hlediska jejich motorů stejná omezení (max. 1 kW výkonu a max. 25 km/h).3

  1. TÉMA: Cyklista na chodníku []
  2. czrso.cz: KOLOBĚŽKA – znáte svoje povinnosti? Publikováno:8. 11. 2018 Autoři článku: CDV []
  3. autoweb.cz: Koloběžky na chodníku pohledem právníka: Pozor, snadno dostanete pokutu! []

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.