Jsem s to odstoupit

Koncem července odhlasovala Sedma výzvu, abych se vzdal funkce zastupitele. Výzva byla zveřejněna počátkem září včetně seznamu hlasujících na mou žádost o transparentnost.1

Mám v úmyslu této výzvě vyhovět. Nejen kvůli tak silně projevené nedůvěře nominující strany, ale také proto, že mnou preferovaná (níže rozvedená) témata se mi od počátku nedařilo dostávat ani na jednání strany a koalice, natož na nich začít pracovat, což byl důvod mé kandidatury. Rezignaci plánuji předat do rukou starosty2 na zastupitelstvu 20.9.2023.

Sedma mi vyčítá rozpor v prioritách a konfliktní jednání. Je pravda, že když se jednalo o větší přístup k informacím z radnice pro veřejnost, když jsem žádal konec odsouvání problémů s odpady, požadoval doložení nutnosti nového komunálního vozu, anebo když jsem chtěl zapojit do rozhodování i opozici, byl jsem neodbytný, pro někoho jistě až nepříjemný a netaktní, ano, několikrát jsem se až příliš nechal unést tématem. Snažím se jednat vždy na rovinu, svůj pohled před nikým netajím – jsem ochoten ho obhájit nebo uznat chybu. Nejsem příznivce zákulisních jednání, jsem pro maximální transparentnost. Také mi vyčítají provozování Slatinaka, že prý dávám prostor opozici a také v tom shledávají střet zájmů3, i když jsem omezil komentování politiky4. Nechat ho usnout nebo úplně zrušit mi přišlo škoda. Navíc jsem už dříve slíbil, že pokud mi vyjádří členové a příznivci Sedmy nedůvěru výraznou většinou a transparentně, že odstoupím.

Ta témata jsem si nevycucal z prstu: 13 let jsem aktivně působil v místní komunální politice – nejdříve jsem chodil na schůzky Sedmy (jiná strana tehdy veřejnost na schůze nebrala), k tomu se přidalo provozování komunálního webu, na kterém se snažím všechna ta témata připravovat k diskusi. Mnohokrát jsem o nich jednal s politiky ze všech stran. Za tu dobu mám připraveno mnoho konkrétních návrhů jejich řešení, aby naše pěkné, ale poněkud ospalé maloměsto fungovalo ještě lépe. Bylo mi jasné, že se bude hodit každá ruka, která bude ochotná se přidat, protože opravdu pracovitých lidí je v politice pomálu a jen řečmi se nic nevybuduje.

První téma, do kterého jsem chtěl aktivně vstoupit, byl spravedlivější poplatek za odpady. Na odpady jsem připravoval i kandidáty všech stran od léta před volbami skrz předvolební témata567, aby je byli noví zastupitelé hned po volbách připraveni řešit už pro rok 2023. Odpady se však v nově utvořené koalici vůbec neřešily, dokud jsem nepohrozil, že jinak rozpočet ma rok 2023 ani 2024 prostě nepodpořím. A i tak se to řeší na můj vkus hrozně zdlouhavě – aktuálně to vypadá na změnu až v roce 2025.

Další oblast je vstřícnější město občanům – navrhl jsem 11 změn v jednacím řádu zastupitelstva s cílem větší otevřenosti pro veřejnost a větší efektivity. Zamítnuty byly všechny.

Také mi vadí současné politikaření, které bere kapacitu k řešení ostatních témat: od počátku se snažím o obnovení spolupráce s některými lidmi z opozice, o větší kontinuitu, o otevřenější Ozvěny.

Po návštěvách některých pěkných měst u nás i v zahraničí mi přijde škoda nevyužitého potenciálu Slatiňan, kde se dělají sice dílčí pěkné věci ale bez vize a koncepce. Třeba se vypracuje a schválí generely dopravy, cestovního ruchu, ale už není v Radě vůbec vůle je realizovat. Už mnoho let se mluví o najmutí městského architekta s vizí a zkušenostmi z měst jako je Litomyšl. Je čas začít řešit revitalizaci TGM a vzhled cyklostezky: U Modely zbourat aspoň plot a upravit okolí, upravit okolí plovárny – vyřešit parkování na bahně a trávě, louže, betonový plot, podobně na Škrovádském nábřeží.

Bezpečnější ulice pro chodce – dlouhodobě usiluji o aspoň jeden chodník v každé ulici, kde se chodí (Škrovád, Kunčí, Trpišov), vymáhání zákazu parkování na chodnících. Chtěl jsem prosadit už letos doplnění přechodů na TGM a Vítězství podle generelu a dodělání chodníku Švermova, ale tvrdě jsem narazil, že to není priorita (na rozdíl od nového komunálního vozu). Zvážil bych chodník podle plovárny, rozšířil křižovatku Škrovádské nábřeží – Škrovádská.

Bezpečnější ulice pro cyklisty – rozšířit zóny 30 podle generelu a vymáhat dodržování rychlostních limitů, rozšíření Škrovádské v Olšině, začít konečně jednat o podjezdu pod silničním mostem, šíře průjezdného pruhu u nových rekonstrukcí min. 4,5m, cyklopruhy na TGM (na chodníku nebo na silnici).

Neřešené parkování v ulicích nutí občany, chodce, cyklisty a řidiče, aby si to navzájem řešili sami, anebo aby trpěli bezohlednost druhých, což zhoršuje společenské klima. Není vůle usnadnit lidem parkování na sídlištích, ti pak obsazují okolní ulice a chodníky a ztěžují zde průjezd (očekávání, že tím je donutí prodat či nekoupit druhé či třetí auto je podle mě nereálné).

V ekologii jít příkladem – deklarace minimalizace uhlíkové stopy úřadu, některé travnaté a ostatní plochy převést na les nebo sady. Nemuseli bychom pak kvůli šesti stromům přerušovat jediný chodník ve frekventované ulici8. Zatím si na úřad a do školy instalují klimatizace, dokupují pohonné hmoty, elektromobilita je sprosté slovo.

Veřejné osvětlení – výrazné snížení výkonu v noci, anebo přímo zhasínání,
redukce světelného smogu u stávajících koulí.

Sociální oblast – na městě určit člověka, který bude dostupný a schopen posílat lidi v tíživých situacích na příslušné instituce a s těmi spolupracovat, propagovat jejich činnost, pomáhat jim (poradny, ústavy)9.

Hromadná doprava je téma, které mě přes 20 let živí10. Jako město máme dobrou polohu k tomu, aby ji mohli používat i lidé, kteří nutně nemusí. Obec je v této oblasti významný partner, ale tuto svou pozici nyní promarňuje. A přitom je po ruce tolik příležitostí, jak celkem dobrou dopravní obslužnost ještě zlepšit (návaznost vlaků na Prahu, prodloužit vlaky končící v Chrudimi do Slatiňan, podpořit politicky elektrifikaci do Slatiňan, Medlešickou spojku s napojením nemocnice, Foxconnu a zastávky v centru Pardubic, vybudovat přístřešky na TGM, dát do pořádku parčík u nádraží, zpřístupnit lépe nádraží11 apod.)

Rozlišuji mezi přirozenou autoritou (legitimizovanou zvenku, kdy politik více slouží) a autoritářstvím (dotyčný se drží pozice navzdory okolí, takový politik vládne)12. Ne vždy autoritář dělá zlo a oblíbený politik dobro. Ale odpovědnost za případné chyby je v prvním případě na voličích, ve druhém na politikovi. Kdybych neodstoupil, mohl bych se snadno dostat do té druhé skupiny.

Uvědomuji si, že nejsem zastupitel jen z vůle Sedmy, její podpora byla nutnou podmínkou, nikoliv však dostačující. Jsem odpovědný i vůči voličům, kteří mě volili (předpokládám kvůli tématům a ne kvůli mé osobě), ale důvěru ve mě ještě neztratili. Proto jsem ta témata předal zastupitelům za Sedmu, oni si je rozdělili a slíbili, že se jim budou nadále věnovat. Takže pokud by někdo z vás měl pocit, že se nic neděje, máme se koho společně doptat. Sám zatím z politiky odejít nehodlám. Plánuji ta témata připomínat a podporovat „zdola“, a pokud budu moci přiložit ruku k dílu, rád se připojím, bude-li zájem.

 1. Sedma vyzvala svého zastupitele k odstoupení – slatinak.cz[]
 2. Dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí mandát člena zastupitelstva obce zaniká ex lege, tedy ze zákona, dnem, kdy sta­rosta obce obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát. Rezignace je právní úkon, ze kterého musí být jednoznačně patrno, kdo jej činí a co je jeho obsahem; jde o projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zá­niku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým právem spojují. Rezignaci nelze vzít zpět. Prostřednictvím jazykového výkladu lze dovodit, že k zániku mandátu člena zastupitelstva obce dojde uplynutím toho dne, kdy byla rezignace člena zastupitelstva doručena starostovi obce, tedy uplynutím 24.00 hodiny předmětného dne 6. ZÁNIK MANDÁTU ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE – Účetní portál (ucetniportal.cz)[]
 3. Nezávislý slatinak.cz? – slatinak.cz[]
 4. Vzdávám se role redaktora pro místní politické záležitosti – slatinak.cz[]
 5. Kam posunulo odpady současné vedení města? Výdaje rostou, příjmy i třídění stagnují. – slatinak.cz[]
 6. Rostoucí náklady na odpady, sběrný dvůr a kompostárnu – volby 2022 – slatinak.cz []
 7. První papírové vydání slatinak.cz – slatinak.cz[]
 8. Část chodníku ve Švermově ulici ustoupí stromům – slatinak.cz[]
 9. Rada města Slatiňany na své 18. schůzi projednala – slatinak.cz bod 3.[]
 10. Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. – slatinak.cz[]
 11. Podpora Park & Ride – slatinak.cz[]
 12. Rozdíl mezi přirozenou autoritou a autoritářstvím podle sociální doktríny katolické církve spočívá v tomto:

  Přirozená autorita: Vychází organicky z komunity nebo společnosti. Je založena na uznání jednotlivců s vhodnými vlastnostmi, dovednostmi nebo ctnostmi pro daný kontext. Přirození autoritové by měli sloužit společnému dobru, spravedlnosti a míru. Respektuje důstojnost a práva jednotlivců a podléhá etickým a morálním principům.

  Autoritářství: Koncentruje moc do rukou jednoho vůdce nebo malé skupiny bez souhlasu či účasti vedených. Často zahrnuje potlačování nesouhlasu, omezení individuálních svobod a použití násilí nebo donucovacích prostředků k udržení kontroly. Autoritářští vůdci mohou upřednostňovat vlastní zájmy nebo zájmy privilegované menšiny před společným dobrem.

  Sociální doktrína katolické církve zdůrazňuje důležitost zásady subsidiarity, která naznačuje, že rozhodnutí by měla být činěna na nejnižší možné úrovni, s ohledem na princip solidarity, který zdůrazňuje vzájemné propojení a odpovědnost všech členů společnosti k sobě navzájem. Církev propaguje formu vlády, která respektuje lidskou důstojnost a práva jednotlivců, podporuje jejich účast a hledá společné dobro, namísto autoritářství, které tyto principy může podkopávat. Zdroj: Chat GPT 3.5 9/2023[]

Jeden komentář u “Jsem s to odstoupit”

 1. Někteří mi říkají: neodstupuj, takhle máš větší možnost prosadit Tvá řešení, která mohou pomoci tisícům ve Slatiňanech, zatímco Ty odstupuješ jen kvůli 15ti, kteří jsou proti. Možná to je pravda, pak by mělo smysl zůstat, i když tím naštvu pár politiků, kterým vadím. Ale co když se mýlíme? Co když ty tisíce Slatiňáků o mou iniciativu nestojí, nebo jim dokonce vadí? Dokud se ty údajné tisíce, kterým bych pomohl, nijak neprojeví (a možností dnes je mnoho), tak nevíme, jestli vůbec existují, jestli nejsou jen v našich představách. Jistých je těch 15 sedmáků proti mně a podobný počet, který mi vyjádřil podporu, ale pouze soukromě, což má samozřejmě mnohem menší váhu. Pokud se tenhle poměr nezmění, nezměním ani svůj záměr odstoupit. To je prostě stále o tom, jestli chci jednat jako autoritář nebo autorita, která si musí být stále jistá podporou zdola.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.