Jsou politické strany k něčemu dobré?

Politické strany by měly v usnadnit společenskou dohodu ve společných věcech. Zvlášť v případě kontroverzních otázek se hledá snáze společná dohoda pěti politických stran, než dvaceti zastupitelů nebo čtyř tisíc občanů.

Strany by měly by mít jasné a stabilní ideové a hodnotové zásady, kterým pak dávají voliči ve volbách váhu, a tou vahou by ty své zásady měly ve volebním období hájit. S tím mají problém zejména populisté.

Je dobré, když jsou politické strany, protože mají významný vliv na směrování společnosti, byly stále ve spojení s občany a naslouchaly jejich potřebám i mimo období před volbami.

Strany jsou většinou otevřené podnětům občanů, zvlášť těch, kteří jim ve volbách dali důvěru:

  1. účastí občanů na veřejných schůzích,
  2. některé strany mají veřejné emailové či telefonické kontakty na význačné členy,
  3. na sociláních sítích (facebook apod.),
  4. některé osobnosti lze běžně potkat a dotázat ve městě.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.