Jsou vybrána místa pro veřejnou wifi. Bude i u velké školy.

Rada města schválila vybudování Wi-Fi sítě umožňující bezplatný přístup
k  internetu ve  vnitřních a  venkovních prostorách v rámci dotačního titulu
WiFi4EU. Bezplatný internet bude nově k  dispozici na budově MěÚ, budově
bývalé Spořitelny, ve Společenském domě, na parkovišti u hřebčína, na Plovárně, na  Švýcárně, na  autobusových zastávkách (Střed a odb. Presy), na úřadovnách (Škrovád, Kunčí, Trpišov).

Návrh

Odkaz: Ozvěny 2022-9

2 komentáře u „Jsou vybrána místa pro veřejnou wifi. Bude i u velké školy.“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.