Téma: Junák – český skaut

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli připraveni plnit povinnosti k sobě samým, druhým, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. *3

Junák – český skaut, z. s.
Senovážné náměstí 24; 110 00 Praha 1
IČ: 00 409 430

Východiska

Poslání je blíže konkretizováno třemi principy, které jsou vyjádřeny ve skautském slibu:

  1. povinnost k vyššímu principu,
  2. povinnost k ostatním,
  3. povinnost k sobě.

Poslání a principy se skauting snaží naplňovat prostřednictvím skautské výchovné metody, která zahrnuje učení se zkušeností, morální kodex vyjádřený skautským slibem a zákonem, pobyt v přírodě, samosprávu malých skupin členů podobného věku (družinový systém) podporovaných dospělými, individuální program osobního růstu (např. skrz skautskou stezku), používání symbolů a symbolických rámců a zapojení do společnosti na různých úrovních dění.*3

Povinnost k Bohu

Různé skautské organizace přistupují k práci s prvním principem různě, ale vždy je součástí slibu – to je podmínkou členství v mezinárodní organizaci WOSM. Některé organizace jsou přímo navázány na konkrétní náboženství nebo církev (např. Německá asociace skautů svatého Jiří nebo Skauti Evropy), některé (např. [český] Junák) naopak pracují [z marketingových důvodů] s povinností k Bohu jako s povinností k hodnotám vyšším než materiálním bez odkazu na konkrétního Boha nebo náboženství a uznávají širší škálu forem spirituality, což se odráží i ve slibu, kde je místo explicitní zmínky o Bohu uvedena Nejvyšší Pravda a Láska. *3

Historie

Všechno to začalo jedním letním táborem pro 20 kluků v Británii v roce 1907. Dnes je skauting s 60 miliony skautek a skautů po celém světě největším globálním výchovným hnutím pro děti a mladé lidi.

V létě roku 1911 profesor A. B. Svojsík odjíždí do Anglie, aby poznal zdejší skauty. V roce 1912 vychází jeho kniha Základy junáctví, na které spolupracoval s tehdejšími představiteli vědy a kultury. V červenci téhož roku začíná první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice s třinácti chlapci. První tábor skautek se koná v roce 1915 u Živohoště.

Poprvé je organizace zrušena rozhodnutím K. H. Franka z 28. října 1940, kterému předchází rozehnání a zákazy letních táborů.

Skauting je obnoven již v květnu 1945, poválečné nadšení pro skauting přivádí čtvrt miliónu členů.

K obratu dochází v roce 1948. Organizace je začleněna do Svazu československé mládeže a roku 1950 rozpuštěna. Řada činovníků je obětí politických procesů a stráví roky v komunistických žalářích. Někteří čeští skauti pak působí v oddílech v zahraničí, jiní se skryjí i s oddíly v dalších organizacích (Klub českých turistů, Klub Mladého hlasatele).

Další obnovení skautingu přichází v souvislosti s Pražským jarem a 29. března tak organizace oživuje svou činnost. Rozmach činnosti končí s rokem 1970. Skauting je po třetí na dlouhou dobu potlačen. I v tomto následném období pracují některé oddíly v jiných organizacích a daří se jim zachovat i skautský program. České a slovenské oddíly fungovaly i v exilu.

Po sametové revoluci v roce 1989 je opět obnovena činnost skautské organizace a 28. prosince téhož roku jsou schváleny stanovy organizace Český Junák – svaz skautů a skautek. Znovu vznikají skautská střediska v mnoha městech. Junák se stává členem mezinárodních skautských organizací.

V roce 1993 jsou vytvořeny nové organizace pro rozdělenou republiku.*2

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.