K čemu je dobré být v EU?

Od středověku jsme součástí Evropy, máme společnou kulturu i historii. Chceme-li žít v míru, je nutné být se sousedy zadobře. Nesnažit se je zneužívat či pomlouvat. Problémy je třeba řešit hned, jak vzniknou a ne s cílem urvat pro sebe co nejvíce. Tohle platí jak mezi sousedy v ulici, tak mezi kraji, zeměmi či státy. A to jde jistě snáze v nějakém společenství, kde se členové pravidelně schází, znají se, respektují se.

Aby evropské země mohly snáze spolupracovat a obstály politicky i ekonomicky na světové scéně a nebyly závislé na jiných velmocí, jako po II. světové válce, spojily se postupně v projektu Evropské unie:

  • V EU dokáží rovnocenně spolupracovat i země, jako Německo, Francie a donedávna i Británie, které dříve více soupeřily a válčily.
  • Velké země dokonce nechají do společných věcí mluvit i malé země, jako je Portugalsko, Slovensko, Bulharsko a se kterými se dříve nikdy nikdo moc nebavil, pokud se nepřimknuly k nějaké velmoci.
  • Na většině území je volný pohyb osob, zboží i kapitálu a i díky tomu se u nás máme materiálně tak dobře, jako nikdy před tím.

Avšak velmoci, které zde díky EU ztratily vliv, se ho snaží získat zpět. A protože máme stále ještě demokracii, a my všichni, i ve Slatiňanech, máme jistý vliv na to, jaká a jestli bude EU anebo jestli nás zase budou řídit z Moskvy, tak záleží i na nás ve Slatiňanech, pod jakou sféru vlivu budeme patřit, jestli pod „naší“ nebo cizí. A proto tohle téma podle mě patří i sem.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.