K projektu nového chodníku ve Švermově ulici přijal úřad 31 připomínek od majitelů sousední bytovky

Ve lhůtě pro podání námitek účastníků řízení, případně stanovisek dotčených orgánů obdržel úřad dne 25.6.2019 celkem 31 podání – námitek a připomínek od vlastníků a obyvatel bytových jednotek nacházejících se v bytovém domě č.p. 753 a č.p. 754.

Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout na Městkém úřadě, po 5ti dnech úřad rozhodne.

2 komentáře u „K projektu nového chodníku ve Švermově ulici přijal úřad 31 připomínek od majitelů sousední bytovky“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.