Kácení stromů před školou

V parku před školou bylo v březnu najednou skáceno mnoho vzrostlých stromů, což vzbudilo docela rozruch.

park u školy v roce 2018

Předseda výboru pro Životní prostředí Daniel Vychodil na dubnovém zastupitelstvu uvedl, že ho mrzí, že jejich výbor nebyl o této akci předem informován, jako v předchozích větších akcích (Třešňovka, Kaštanka). V souvislosti s klimatickou změnou a dlouhou dobou růstu stromů si totiž myslí, že by se mělo zachovat co nejvíce dospělých stromů. Podle Posouzení perspektivy vybraných stromů ve Slatiňanech z roku 2018 byly v parčíku před školou byly opravdu některé stromy velmi špatné a nebezpečné, ale jiné skácené byly doporučeny k ošetření (číslo 3 na 5ti stupňové stupnici) a mohly tu ještě pár let být.

Místostarosta Stanislav Šťastný na témže zastupitelstvu uvedl, že se kácelo asi 8 stromů, ale vysazuje se 22. Léta byl ten park zanedbaný a sázený nekoncepčně. Kácí se podle projektu stromy označené jako špatné. Projekt ke kácení jsme dostali v půlce března, ale nebyl čas ho moc diskutovat, aby se stihlo kácení ve vegetačním klidu.

Místostarosta projektem myslí návrh úprav parku od zahradnice Ing. Zuzany Baladové, které si nechalo město vypracovat na přelomu 2020 a 2021 po schválení peněz v rozpočtu na tento účel1 na prosincovém zastupitelstvu.

výřez ze situačního výkresu návrhu úprav

Veronika Novotná z odboru Doprava a životní prostředí MÚ doplňuje, že od posledních úprav parku v roce 2008 probíhalo pouze postupné kácení suchých a dožilých dřevin a bylo třeba přistoupit ke koncepčnímu návrhu obnovy parku. Pro úpravy parku byla oslovena právě paní Baladová, která se již tehdy před lety podílela s panem architektem Stejskalem na jeho obnově a dané místo dobře zná. Vedení města však navrhlo provést v letošním roce i samotnou realizaci. V rámci těchto vegetačních úprav proběhlo pokácení celkem 9 ks starších stromů, 1 ks mladé špatně rostlé lípy a přesazení 2 ks lip ze záhonů před ZŠ.

Pravdou je, že ne všechny stromy byly v roce 2018 posouzeny ke kácení, nicméně během tří let od původního posouzení se stav některých dřevin opět změnil. I stromy, které nebyly původně přímo v posudku určené k pokácení, vykazovaly defekty a jejich zdravotní stav se dle posudku pohyboval mezi stupni 3-4 z max. 5. Nově byly stromy posouzeny v rámci přípravy projektu vegetačních úprav v únoru 2021. Dojde k výsadbě 22 ks nových stromů, 40 ks vzrostlých keřů, 70 ks nízkých keřů a založení záhonů z trvalek, trav a cibulovin.

Stávající betonové palisády před vchodem školy budou odstraněny, záhony sníženy na úroveň okolního terénu a osazeny novými dřevinami.2

Ivo Mandys, ředitel základní školy, jejíž žáci jsou nejčetnější uživatelé parku (určitě o hlavní přestávce), obnovu parku před školou vítá:

Některé části vypadají už dost nevzhledně. Park je součástí přirozeného centra Slatiňan a určitě si úpravy zaslouží.

Kácení vzrostlých stromů mě vždy mrzí, ale chápu, že v místech s velkou koncentrací lidí je třeba brát v úvahu i bezpečnostní hledisko. Obzvláště je mi líto, že se musely skácet dva vzrostlé akáty, které byly dominantou tohoto místa. Jejich stav byl bohužel velmi špatný.

Lípy, které sázel před lety pan školník před školou se nám podařilo ve spolupráci s údržbou města přesadit.

Jsem moc rád, že jsme se s vedením města domluvili na výměně nevzhledného pítka, instalaci mlhoviště v jeho blízkosti a umístění herního prvku pro děti na travnaté ploše v blízkosti betonových prvků. Pamětníci si jistě vzpomenou na původní hrazdy, na kterých někteří žáci zvládli svůj první výmyk.

Věřím, že se obnova parku podaří a přispěje spolu s opravenou školou ke zkulturnění centra Slatiňan.

 

  1. Daniel Vychodil *1973 ústně[]
  2. V.N. e-mailem 16.4.2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.