Kam směřovat podněty, žádosti a připomínky občanů k městskému úřadu

Žádáme občany, pokud mají nějaké podněty, žádosti, přání popř. i stížnosti, týkající se našeho města, aby se s nimi obraceli a předávali je, případně zasílali přímo na Městský úřad Slatiňany.

Podněty lze zasílat

  • poštou na adresu Městský úřad, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany,
  • elektronicky na město@slatinany.cz, případně
  • telefonicky na tel 469 660 230, 469 660 245.
  • Můžete se rovněž obracet konkrétně na jednotlivá pracoviště úřadu, která mají danou problematiku v kompetenci. Společně bude jistě nalezeno řešení Vašich podnětů, přání, připomínek či stížností právě tím, že budou doručeny na správné místo.

Děkujeme za pochopení Ing. Josef Prokš, tajemník

Odkaz: Ozvěny 3/2019

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.