Téma: Kanalizace v Kunčí

situace nové kanalizace z Kunčí (v takto snížené kvalitě to bylo uveřejněno na ÚD)

kombinace gravitační a tlaková kanalizace. Rodinné domy od návsi směr Orel, budou odkanalizovány prostřednictvím tlakové kanalizace.

Dle předběžných podmínek poskytovatele je nutno akci předfinancovat z rozpočtu města a teprve následně žádat o platbu s tím, že žádost o platbu je z časových i technických důvodů vhodné rozdělit pouze na dvě poloviny.

Rozpočtované náklady jsou okolo 30 mil. Kč.146,5 mil. Kč včetně DPH2.

Projektová dokumentace měla stát v roce 2020 za 428 tis. Kč3,  nicméně ještě v roce 2023 byla vyměněna společnost pro přípravu vedení výběrového řízení, nová je ARTENDR s.r.o., Velký Osek s nabídkovou cenou 169 400,-Kč včetně DPH.4

Při stavbě vodovodu se uvažovalo o vybudování kanalizace s čističkou vedenou do potoka od Návesního rybníka.5

  1. podklady pro zastupitelstvo 11/12/2019[]
  2. údaj k 8/2023 *1[]
  3. Investiční plán města Slatiňany pro rok 2020[]
  4. Rada města Slatiňany na své 18. schůzi projednala – slatinak.cz[]
  5. informace ze zastupitelstva 25/12/2019[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.