Téma: Kanalizace v Kunčí

situace nové kanalizace z Kunčí (v takto snížené kvalitě to bylo uveřejněno na ÚD)

kombinace gravitační a tlaková kanalizace. Rodinné domy od návsi směr Orel, budou odkanalizovány prostřednictvím tlakové kanalizace.

Dle předběžných podmínek poskytovatele je nutno akci předfinancovat z rozpočtu města a teprve následně žádat o platbu s tím, že žádost o platbu je z časových i technických důvodů vhodné rozdělit pouze na dvě poloviny. Rozpočtované náklady jsou okolo 30 mil. Kč.1 Projektová dokumentace bude za 428 tis. Kč.2

Při stavbě vodovodu se uvažovalo o vybudování kanalizace s čističkou vedenou do potoka od Návesního rybníka.3

  1. podklady pro zastupitelstvo 11/12/2019[]
  2. Investiční plán města Slatiňany pro rok 2020[]
  3. informace ze zastupitelstva 25/12/2019[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.