Kapacita kompostárny nedostačuje, ale už ji není možné snadno zvyšovat

V posledních letech se ukazuje, že kapacita slatiňanské kompostárny 150 tun/rok nedostačuje potřebám města. Ze zkušeností z jiných měst (např. Choceň 8600 obyvatel1 – kompostárna zpracuje přes 1200 tun/rok  2 loni v květnu.3

Kompostárny lze totiž dělit na 3 kategorie: komunitní, malé zařízení do 150 t, „klasická velká“ kompostárna a podle toho se také liší nároky na technické a provozní vybavení.

Kapacita naší kompostárny je hraniční pro malé zařízení, jejím navýšením se posuneme do jiné kategorie kompostáren a museli bychom ji zásadním způsobem dovybavit. Jednalo by se zejména o vodohospodářsky zabezpečenou plochu, vážní zařízení atd.  Kompostárna by musela mít souhlas k provozu zařízení vydaný krajským úřadem. Další podmínky pro provoz kompostárny lze nalézt např. ve vyhlášce 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládáni s odpady.4

  1. Choceň – Wikipedie (wikipedia.org)[]
  2. Kompostárna Choceň | Komunální technika (komunalweb.cz)) by pro město naší velikost byla třeba kapacita nejméně dvojnásobná.

    Tím by se naše kompostárna však dostala do jiné kategorie, pro kterou platí přísnější pravidla a jejich splnění by vyžadovalo vysoké náklady jak jednorázově, tak průběžně, jak vyplynulo z konzultace s poradenskou společností ISES((Domů – ISES s.r.o.[]

  3. Vít Steklý osobně 28/3/2022[]
  4. Dne 01.04.2022 v 9:05  Bursa Karel – ISES s.r.o. – e-mailem[]

Jeden komentář u “Kapacita kompostárny nedostačuje, ale už ji není možné snadno zvyšovat”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.