Kapacita ústavu je 268 klientů

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením ………… 233 klientů
  • Chráněné bydlení ………………………………………………….  26
  • Denní stacionář …………………………………………………….    6
  • Odlehčovací služby ………………………………………………..   3

Služba je určena:
 dětem a mladistvým ve věku 3-18 let
 mladým dospělým ve věku 18-26 let
 dospělým lidem
se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením
a mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, smyslovým
a poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením,
 DSS Slatiňany rovněž poskytuje službu výkonu ústavní nebo
ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním postižením.

Kapacita ústavu je plně vytížena (stav k 8/2019):

  • §48 Domov pro osoby se zdravotním postižením:  plně obsazeno
  • §46 Denní stacionáře plně obsazeno
  • §51 Chráněné bydlení plně obsazeno
  • § 44 Odlehčovací služba – mění se průběžně

Jeden komentář u “Kapacita ústavu je 268 klientů”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.