KDU-ČSL – volební program 2018

 1. Zásady naší činnosti pro volební období 2018 — 2022
  1. Rozumně stanovit potřeby města a uvážlivě sestavit rozpočet pro jednotlivé roky.
  2. Chceme iniciovat a podporovat akce vedoucí k prohloubení morální výchovy dětí a mládeže.
 2. V oblasti školství, tělovýchovy, kultury budeme:
  1. hledat možnosti k navýšení výdajů ve školství (rekonstrukce, vybavenost.)
  2. podporovat školní zájezdy do zahraničí a výměnné pobyty žáků podporovat organizace, které se starají o smysluplné využití volného času dětí a mládeže
  3. snažit se o zlepšení finanční podpory k činnosti tělovýchovných organizací i nadáte podporovat akce k oživení kulturního života našeho města
  4. propagovat město jako cíl turistů
 3. V oblasti sociální:
  1. dbát o zlepšování péče o důstojný život nemocných a starých občanů
  2. hledat možnosti nové bytové výstavby
 4. V oblasti rozvoje města a ekologie, životního prostředí budeme:
  1. dbát v oblasti územního plánování na zachování krajinného rázu
   podporovat zkvalitnění zeleně a údržby města
  2. věnovat údržbě vozovek a chodníků větší péči dle finančních možností města
  3. podporovat stanovení neděle, jako dne klidu
  4. podporovat instalaci odpadkových košů tam, kde dosud chybí
  5. podporovat zapojení firem do společenského života města
  6. podporovat instatování veřejného osvěttení do neosvětlených ulic města i místních částí
  7. podporovat zvýšený dohled Policie CR nad bezpečností občanů a jejich majetku a majetku organizací
  8. umístění více laviček ve městě, s ohledem na staré občany

Nabízíme Vám svoji práci a aktivitu ve prospěch našeho města Našim cílem je město, v němž je radost žít.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.