Téma: Kdy má mít zeleň v ulicích přednost před dopravou?

Rozvoj města v současnosti výrazně ovlivňuje snaha zachovat maximum zeleň, kde to je jde. V důsledku to vede k tomu, že zeleň dostává při projektování přednost i před parkovacími místy a dopravnímu pruhy pro auta, chodce a cyklisty. To ovšem příliš nebrání všem uvedeným uživatelům sdílet zbylý zúžený prostor, takže dochází snáze ke konfliktům, nervozitě, strachu v provozu.

Ve vedení města najdeme jak zastánce zeleně v ulicích za každou cenu, kteří bojují o každý m2, tak ty, pro které je vetší priorita prostupnost a možnosti parkování a velmi těžko hledají shodu a tak se často v některých projektech prosadí jeden či druhý extrém . Lze problém popsat tak, abychom se o něm dokázali bavit bez emocí, které blokují shodu?

Důvody pro umístění zeleně do ulic

  1. estetický – zeleň je přirozeně uklidňující
  2. mikroklimatický – zadržuje vodu a odpařuje vodu (stromy navíc stíní)
  3. makroklimatický
    1. redukují CO2 v ovzduší
    2. (vylučují vodu a zvlhčují – tento efekt je však vzhledem k mikropodílu plochy na zeleni v krajině u zbytné zeleně v ulicích zanedbatelný)

Chodník, pruh pro cyklistu nebo zeleň?

silnice objíždí strom v poušti (fake)

V některých ulicích je dost místa na zeleň i ostatní mody dopravy. Ale někde není kvůli zeleni místo ani na chodník či pruh pro míjení a předjíždění cyklistů (Švermova, Škrovád, Neumannova). Pak je ke zvážení, jestli se nedomluvit a přesunout zeleň ve významu až za tyto dva mody: Priority při stavbách a rekonstrukcích ulic – slatinak.cz

Norma o projektování komunikací doporučuje umisťování zeleně zejména z estetických důvodů, avšak ne nahodile (kde zrovna vyrostl strom či zůstal trávník) nikdy na úkor bezpečnosti.1

 

 

  1. 15.10.1 Při návrhu prostoru místní komunikace hraje komunikační zeleň mimořádnou úlohu zejména v území zastavěném a zastavitelném, kde spoluutváří veřejný uliční prostor, působí na zklidňování dopravy. Výsadbu stromů, keřů a zatravnění je nutno navrhovat zejména s přihlédnutím na bezpečnost provozu, se zřetelem k jejímu estetickému významu a ke zlepšení životního prostředí přilehlé zástavby. – Projektování místních komunikací ČSN 73 6110[]

Jeden komentář u “Téma: Kdy má mít zeleň v ulicích přednost před dopravou?”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.