Klášterní ulice bude měsíc neprůjezdná

Nádražní ulice - cedule

Rozsah omezení provozu: úplná uzavírka křižovatky Nádražní a Wolkerova

Termín: od 15.07.2021 do 15.08.2021.

po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců o šířce minimálně 1 m a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem (např. přemostěním výkopů, vyznačením koridoru pro chodce)

z důvodu rekonstrukce stávající kanalizační přípojky pro RD č.p.154. 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.