Kníže Jiří Kristián Lobkovic byl v roce 1905 zvolen čestným občanem Slatiňan

Byla to přirozeně účelová volba od zastupitelů obce, protože šlechtic J. K. Lobkovic patřil mezi konzervativní politiky a k vůdčím představitelům zemské samosprávy Českého království v  rakouské monarchii 19. století. Lobkovic byl nejstarším nositelem tohoto ocenění, porovnáme-li věk u dalších adeptů takto poctěných.1

Záměr obce byl ten, jak zohlednit jeho zásluhy na  česko-rakouském vyrovnání ve Vídni, kde působil jako vyjednavač o tzv. punktacích. Volba čest. občanství pro Lobkovice byla od  zastupitelů obce jednoznačná a  bylo
mu předáno k  životnímu jubileu 70 let věku, připadající k datu 12. 5. 1905.1

Nezapomněl obci, konkrétně starostovi J. Holubovi, za to písemně poděkovat. V letech 1871–72 a 1883–1907 vykonával funkci zemského maršálka Českého království, na kterou rezignoval rok před smrtí (†21. 12. 1908). Funkce maršálka měla historické kořeny, původně byla určená pro podkoní, pak vysokým dvorským a zemským hodnostářům, která byla po vzniku republiky v roce 1918 zrušena a  nahrazena předsednictvím.1

I v budoucích letech se volby čestných občanů obce z politických důvodů opakovaly.

Takto byla oceněna první československá vláda K. Kramáře (11 ministrů včetně premiéra) s  prezidentem T. G. Masarykem (8.  11. 1918). Stejný titul obdržel 21. 11.1948 Klement Gottwald, první dělnický prezident, jemuž byl 8. 9. 1994 odňat.

Kompletní seznam nositelů tohoto ocenění zveřejnil autor v Ozvěnách v červenci 2010.

  1. Ozvěny 9/2022 – Milan Vorel: Kníže Jiří Kristián Lobkovic byl v roce 1905 zvolen čestným občanem Slatiňan[][][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.