Koaliční smlouva mezi Sedmou, Vraníky a KDU-ČSL po volbách 2022

„Slatiňany – sebevědomé město ve zdravé krajině“

KOALIČNÍ SMLOUVA mezi: Sedmou- stranou pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Podhůru, Presy a Kochánovice; – dále jen Sedma a:  SNK Vraníci a s podporou: KDU ČSL pro volební období 2022 – 2026.

Tato smlouva není programovým prohlášením. Ošetřuje pouze několik oblastí vzájemné spolupráce, které si chce jedna či druhá strana pojistit v rámci realizace svého volebního programu.

 1. ROZVOJ MĚSTA A JEHO

  OKOLÍ

 • Zaměříme se na péči o zeleň a zlepšení vzhledu města ve spolupráci s architekty.
 • Navrhneme obnovu či vznik nových hřišť.
 • Budeme více propojovat fungování místních institucí a zasadíme se o více kulturních a společenských akcí.
 • Podpoříme projekty posilující komunitní život ve městě.
 • Budeme podporovat práci osadních výborů. Budeme naslouchat jejich námětům a připomínkám.
 • Podpoříme užší spolupráci mezi městem, zámkem, hřebčínem.
 • Zaměříme se na efektivitu údržby města.
 • Budeme pokračovat v rozvoji a údržbě sadů města.
 • Vybudujeme kanalizaci v Kunčí.
 • Budeme systematicky snižovat provozní náklady a energetickou náročnost budov ve správě a majetku města například využitím obnovitelných zdrojů energie.
 • Budeme se intenzivně zabývat problematikou odpadů. Budeme motivovat občany ke snižování objemu vytvářeného odpadu a k větší míře třídění. Podpoříme efektivní fungování kompostárny.
 • Budeme podporovat převod sportovišť z majetku Spartaku do majetku města a zasadíme se o jejich účelnou revitalizaci.
 • Budeme podporovat sociální služby pro naše občany.
 • Budeme se snažit o větší atraktivitu veřejné dopravy.
 1. ZODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ

Budeme hledat různé možnosti financování a dotační tituly a prosazovat systematické investice do městského prostředí ve Slatiňanech a také v místních částech.

 • Na webových stránkách města bude transparentně a přehledně zveřejněn položkový rozpočet a všechny jeho změny (po kapitolách), které učiní rada města a zastupitelstvo města.
 • Víme, že budeme čelit velkým tlakům na rozpočet města vzhledem k vývoji inflace a cenám energií. I tak se budeme snažit o vyrovnaný rozpočet. S případným zadlužením budeme zacházet velmi opatrně. Pokud k němu dojde, tak zejména v případě přijetí úvěru na mimořádné investiční akce (např. revitalizace sportovišť, kanalizace), které nelze financovat z běžného rozpočtu nebo v případě předem neodhadnutelných výkyvů v cenách důležitých komodit (energiií, nutného materiálů atd.).
 1. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Podpoříme co možná nejrychlejší schválení stávající podoby projednávaného územního plánu. Nedopustíme schválení jakýchkoliv kroků, které by směřovaly k umožnění výstavby v níže uvedených lokalitách, které považujeme za cenné:

 • území od zámeckého park u směrem až ke stávající zástavbě ve Škrovádu (území po obou stranách silnice vedoucí od „klapačky“ do Škrovádu)¨
 • území na západ od Škrovádu (pole směrem k Monaku a „U Křížku“)
 • oblast mezi Chrudimkou, Škrovádem a hranicí s katastrálním územím Svídnice (okolí seníků)
 • pole mezi Trpišovem a Kochánovicemi a pole od Trpišova k Okrouhlickému potoku směrem ke Škrovádu
 • pole po obou stranách silnice z Trpišova směrem ke Svídnici
 • oblast od stávající zástavby ve Škrovádě po obou stranách Chrudimky směrem na jih po katastrální území Svídnice a Lukavice
 • lokalita podél silničky z Trpišova směrem k Práčovu
 1. PŘÍVĚTIVÁ A TRANSPARENTNÍ RADNICE

Vedení města bude aktivně projednávat důležité investiční záměry s občany především v dotčených částech města a jeho místních částech.

Vytvoříme podmínky pro efektivně fungující, profesionální a vůči lidem vstřícný městský úřad.

Připravíme plán pro řešení případné mimořádné situace (např. blackout, výpadky dodávek pitné vody atd.)

 1. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Sedma má k dispozici 4 křesla v RM včetně starosty, sdružení pro Slatiňany Vraníci má k dispozici 3 křesla v RM včetně místostarosty.

Personální obsazení míst v radě je věcí jednotlivých stran. V případě personální změny v obsazení RM rozhodne vysílající strana o náhradě a koalice ji podpoří.

Sedma si vyhrazuje právo obsadit pověřeného zastupitele pro územní plánování s cílem co nejrychleji a nejefektivněji dokončit územní plán.

Tato ujednání jsou závazná pro zastupitele zvolené za Sedmu a SNK Vraníci  a KDU ČSL pro volební období 2022 – 2026. Tento dokument bude po dobu platnosti uveřejněn na webech stran, které podepsaly koaliční smlouvu.

Ve Slatiňanech dne 12. 10. 2022

Svým podpisem stvrzují souhlas s touto smlouvou zvolení zastupitelé:

(následují jména a podpisy všech zastupitelů zvolených v 2022 za Sedmu, za SNK Vravíci a a za KDU ČSL)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.