Téma: Kochánovické rybníky


Rybníky jsou využívány k chovu ryb. Složení vegetace na rybnících a okolí (tzv. litorálech) se velice liší v závislosti na intenzitě hospodaření. Druhově nejbohatší je makrofytní vegetace na rybníce Vilém. Tůně v olšině u Viléma a na střelnici jsou průtočné i neprůtočné. Vyskytují se zde obojživelníci, plazi, ptáci a savci. Vodní vegetací dobře zarostlé okraje rybníků a místní tůně jsou vhodným biotopem pro kuňku ohnivou skokana hnědého či čolků, ropuchu, rosničku a další. Také zde lze potkat plazy jako užovku obojkovou, ještěrku živorodou a obecnou a slepýše křehkého. Dále je zde loviště a domov několika druhů ptáků a netopýrů a také vydry říční.1

Historie

Rybníky byly součástí knížecí obory. V květnu 1945 zde několik týdnů tábořila vítězná vojska. V 50.letech zde byla pokusná bombardovací střelnice pro chrudimské letiště, nakonec až do konce 80. let ostrá střelnice milicionářů.2.

  1. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou  lokalitu Kochánovické rybníky a tůně CZ0533696 2018[]
  2. Naše Chrudimsko: Munice zabíjela za Kochánovicemi 9.2.1993[]

4 komentáře u „Téma: Kochánovické rybníky“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.