Téma: Kokeš Jan

Jan Kokeš - kolorovaný portrét

*9.5.1812 Kunčice pod Ondřejníkem  +9.5.1867 Slatiňany

Malíř, rytec, řezbář, sochař a umělecký tkadlec.

Jan Kokeš se narodil 9. května 1812 ve Velkých Kunčicích v domě č. p. 4. Povozník Kokeš z popisného čísla 4. si vzal Veroniku Hlaváčovou, dceru posledního kunčického fojta Jiříka Hlaváče. Spolu měli dceru Veroniku Kokešovou a právě syna Jana.*2

Mladý Jan jevil výtvarné nadání již od mládí. Vysloužil si pověst uměleckého tkalce a jeho ornamentální kresby vzbuzovaly pozornost.

Rodná obec mu zřejmě byla malá, a proto zamířil ve 40. letech do Vídně. Na Akademii výtvarných umění ve Vídni studoval u známého profesora Ferdinanda Georga Waldmüllera. Ryteckému umění se naučil u svého vrstevníka, také selského synka, Aloise Petráka, se kterým se poznal ve Vídni.

Někdy od poloviny 40. let působil sedmnáct velice plodných uměleckých let v Chrudimi jako portrétista, malíř sakrálních obrazů. Zde našel dobré přátele: Malíř Josef Papáček ho dokonce portrétoval. Jeho dalšími přáteli byli umělci F. Muller a F. Potměšil.*2

na přelomu 50. a 60. let se odstěhoval do Škrovádu, kde si zřídil kamenickou dílnu, protože zde od 18. století fungovaly pískovcové lomy*2. Domek, kde se dílna nacházela, stojí dodnes.*1

Zemřel na tuberkulózu v den svých 55. narozenin 9. května 1867.

Dílo

Namaloval četné portréty, svými obrazy vyzdobil

 • kostel v Polomu u Trhové Kamenice (oltářní obraz sv. Kunhuty) a
 • v Licibořicích (sv. Michael). *3
 • malby v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti,
 • také již nedochovaný oltářní obraz sv. Filomény ve slatiňanském kostele. *1
 • Na výstavě Průmyslového muzea v Chrudimi na přelomu let 1910 a 1911 mohli návštěvníci kromě několika portrétů (mimo jiné i jeho vlastní podobizny) shlédnout i cennou kresbu chrudimské Žižkovy věže (zbořené r. 1846), jež je dnes v majetku chrudimského okresního muzea. *2
 • Kokešova zrestaurovaná opona v chrudimském divadle

  Jan Kokeš také namaloval pro staré chrudimské divadlo (stávalo na místě dnešní Komerční banky) oponu o rozměru 770 x 490 cm. Opona byla poprvé slavnostně odhalena v roce 1854 za přítomnosti Františka Škroupa. Poté sloužila až do konce 19. století. Tato ojedinělá kulturní památka byla Regionálním muzeem v Chrudimi zapůjčena Městu Chrudim a spouštěna bude pouze při výjimečných příležitostech.*1*2 V roce 2016 byla tato druhá nejstarší opona v Čechách představena veřejnosti nově zrestaurovaná v chrudimském Pippichově divadle. 

Jako sochař se zúčastnil

 • rekonstrukce hlavního chrudimského kostela,
 • výstavby chrudimské Martiniho nemocnice.
 • Společně s Josefem Papáčkem opravil oltář v bývalém městském špitále a
 • kříž v Rabštejnské Lhotě

  Roku 1849 byl v Rabštejnské Lhotě slavnostně posvěcen kamenný kříž se zpodobněním Spasitele, společné dílo Kokeše a škrovádského kameníka Ročka.

 • Od roku 1863 až dodnes se v klenutí štítu domu čp. 165/III v chrudimské Palackého ulici, tj. ve štítu tehdejší Všeobecné nemocnice, nachází Kokešem zhotovená busta prvního konstitučního purkmistra Jana Martiniho se symboly víry, naděje a lásky. S Janem Martinim, prvním chrudimským konstitučním purkmistrem a mecenášem umění, pojil malíře Kokeše přátelský vztah – bydlil na jeho statku na Podhůře společně s malířem Václavem Anderlem a statek vyzdobili četnými nástěnnými malbami, štukami, řezbami, jeho terasu a schodiště sochami.*1

Jako řezbář zhotovil Jan Kokeš

 • vyřezávané oltářní nástavce v kostele sv. Jakuba Většího v Přelouči,
 • část oltáře v bývalém městském špitále v Chrudimi,
 • řezby a dřevěná ostění ve statku na Podhůře,
 • řezby a kulisy pro staré divadlo v Chrudimi v letech 1852–54.*1
 • Podle nákresu Františka Schmoranze provedl řezbu v Chrudimi.*2

Jan Kokeš se několikrát vrátil do rodné obce. V roce 1836 namaloval obraz sv. Máří Magdalény, který obci daroval, podobně jako další dva obrazy „Matka Boží“ a „Salvátor mundi“ (Spasitel). Před usedlostí číslo 219 stojí pěkný kamenný kříž, který je rovněž jeho dílem. *2

Odkaz: www.slatinany.cz/osobnosti.php

Odkaz: *1 Ozvěny 6/2020: Hana Mikanová – Jan Kokeš (1812–1867)

Odkaz: *2 Zpravodaj otce Kunčice – 2012-01: MALÍŘ A SOCHAŘ JAN KOKEŠ – 200 LET

Odkaz: *3 Pavel Kobetič – Osobnosti Chrudimska

2 komentáře u „Téma: Kokeš Jan“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.