Komentář k úpravám kruhového objezdu

V únorových Ozvěnách jsem mezi připravovanými investičními projekty též zmínil, že město Slatiňany připravuje zadání projektové dokumentace na stavební úpravu kruhového objezdu (šišák). V sou-časné době je vybrán zhotovitel projektové dokumentace, po vypracování projektové dokumentace bude následně probíhat proces povolení stavby s tím, že příští rok by se daná akce mohla stavebně realizovat.

Důvodů pro úpravu kruhového objezdu je více. Velmi často dochází ze strany těžké dopravy a její velké hustoty k poškozování masivních žulových obrubníků kruhového objezdu, což město Slatiňany stojí nemalé finanční prostředky z rozpočtu, jelikož je vlastníkem dotyčné stavby. Možným řešením je tedy úprava šišáku tak, že budou odstraněny masivní obrubníky a místo nich bude položena žulová dlažba v určitém sklonu (viz. podobně stavebně řešen kruhový objezd u „Tesca“ či u „Guláška“ v Chrudimi), dále bude provedena přeložka veřejného osvětlení více do středu kruhového objezdu s osazením novými lampami s úsporným LED osvětlením. Veškeré projekční práce a příslušná povolení je však nutné provádět v úzké součinnosti s Policií ČR.

V okamžiku, kdy se nyní začíná projektovat kruhový objezd, tak se nabízí jedinečná možnost, aby byl osazen nějakým symbolem typickým pro město Slatiňany, jak je možno vidět v jiných městech v České republice i v zahraničí. Tímto bych Vás chtěl, vážení spoluobčané, požádat o spolupráci a to prostřednictvím zasílání námětů nebo návrhů symbolu města, který by byl umístěn na kruhovém objezdu. Náměty můžete zasílat na můj e-mail: s.stastny(o)slatinany.cz. Předem děkuji za vaše zaslané náměty a návrhy.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.