Návrh: Komerční využití Švýcárny

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Blíží se konec závazku plynoucí s dotačním titulem a tak je možno využít Švýcárnu komerčně. Město dotuje provoz Švýcárny 1 až 2 mil. Kč ročně.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.