V popelnicích stále končí velká část tříditelného odpadu. Aby to nemuselo město řešit, vylepšuje čísla železem ze sběru.

Stále víc než polovina vytříditelného odpadu končí v popelnicích.

Pravý sloupec ukazuje složení a množství komunálního odpadu (tj. z domácností) v roce 2021 a v pravém průměrná produkce české domácnosti1.

Na ministerstvu to vědí, také vědí, že města sama od sebe nic moc dělat nebudou, a tak tlačí přes zákony o odpadech a „příplatky“, aby obce poměr skládkovaného a využitelného odpadu snižovaly23.

Naše město má však koeficient velmi dobrý, ačkoliv třídí nic moc. Jak je to možné? Odpověď lze nalézt v tabulce z Vyhodnocení odpadového hospodářství 2021:

No, prostě zatímco papíru, plastů a skla vyseparujeme kolem 45% a zbytek vyhodíme do popelnice, tak kovu vytřídíme neuvěřitelných 580%! (Tedy odevzdáme 6x tolik, než průměrná domácnost vyprodukuje).

Buď ve Slatiňanech kupujeme v plechu úplně všechno, od mouky přes pivo po mlíko, anebo, což je pravděpodobnější, do komunálního odpadu počítáme i podnikatelský kovový odpad odevzdaný ve sběrně.

… zatímco většina stran v předvolební kampani u tématu odpadů řeší jen „blbosti“ typu zkrášlování kompostárny, veřejné odpadkové koše a nepořádek kolem hnízd anebo obecné fráze typu „zefektivníme“ či „podpoříme“45678. Anebo to v minulých letech ignorovali.

  1. Skladba směsného komunálního odpadu z domácností ČR – EKO-KOM (ekokom.cz)[]
  2. §59 odst. 3 Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému – (541/2020 Sb. Zákon o odpadech (zakonyprolidi.cz)[]
  3. Vláda schválila novou odpadovou legislativu – slatinak.cz[]
  4. Volební program 2022 – KDU-ČSL – slatinak.cz[]
  5. Volební program 2022 – Vraníci – slatinak.cz[]
  6. Volební program 2022 – SNK ED – slatinak.cz[]
  7. Volební program 2022 – SPD – slatinak.cz[]
  8. Sedma[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.