Téma: Kompostárna ve Škrovádě

Slatiňanská kompostárna se nachází ve Škrovádě za seníkem. V provozu je od roku 20151 a její kapacita je 150 tun za rok.

Na kompostárnu patří:

kompostárna Škrovád
 • čerstvě posečená tráva
 • listí
 • pořezy keřů a větve
 • piliny, hobliny, kůra
 • kuchyňské zbytky rostlinného původu
 • popel ze dřeva
 • ornice a výkopová zemina bez kamenů!
Kompostárna Škrovád - kompost
Kompostárna Škrovád – kompost

Odpady odkládejte na označenou plochu vedle kompostárny. Na plochu lze odpady odkládat pouze v období 1. 4.–31. 10.

Pokud máte možnost kompostovat odpad na Vaší zahradě, prosím
kompostujte. Tento způsob je stále nejpřirozenější a finančně nejméně
náročný. Bc. Petra Víšková

Na kompostárnu nepatří:

 • seno
 • shnilá tráva
 • popel z uhlí
 • zbytky živočišného původu
 • plast, sklo, kovy a další nekompostovatelné odpady  stavební odpady

Dotazy týkající se provozu kompostárny volejte na tel. č.: 606 601 933. 1

Kompostárna Škrovád - větve
Kompostárna Škrovád – větve

Zákonný rámec

Od 1. 1. 2015 mají obce povinnost zajistit pro občany místa pro odkládání biologicky rozložitelných odpadů. *2)

Není možné ukládat odděleně sesbírané biologicky rozložitelné odpady na skládky odpadů. Z tohoto důvodu je nutno je předávat k dalšímu zpracování do zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů např. kompostárny.23

Kompostárna Škrovád - větve
Kompostárna Škrovád – větve
 1. ozv1507.pdf (slatinany.cz)[][]
 2. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje přehled odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky odpadů.  Dle této vyhlášky []
 3. Plán odpadového hospodářství města Slatiňany 2017-2021 – slatinak.cz[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.