Koncepce dopravy ve Slatiňanech a rekonstrukce plovárny

1.12.2021 jsem se účastnil na MÚ Slatiňany seznámení veřejnosti s prezentací koncepce dopravy ve městě. V této souvislosti se hovořilo také o parkování v různých částech města, včetně Smetanova a Škrovádského nábřeží. Zajímalo mě také, jak vypadá studie na revitalizaci ulice TGM a vůbec jak bude vypadat doprava ve Slatiňanech po dokončení obchvatu a jak je pamatováno na cyklisty. Na posledně jmenované otázky však nedošlo.

Na pojetí problému parkování před plovárnou a před stadiónem Spartaku závisí budoucí vzhled rozsáhlé a cenné části města a může se negativně dotknout i plánované rekonstrukce plovárny.

Plot plovárny má být betonový, 1,8-2 m vysoký a proti nynějšímu plotu se má posunout o 3,5 metru dovnitř stávající plochy plovárny. Jiný důvod, než zřídit podélné parkování souběžně s plotem, jsem nezaznamenal. Když se to uskuteční přinese to však řadu negativ.

 • zmenší se plocha plovárny, z hlediska oslunění v místě nejcennějším
 • betonový plot při podélném parkování podle něj nepůjde kvůli vystupování z aut ozelenit
 • při vystupování na druhou stranu, t.j. do vozovky, mohou vznikat kolize s projíždějícími cyklisty, projíždějícími jinými motorovými vozidly a i s chodci
 • protože při odjezdu z plovárny nelze pokračovat směrem ke splavu, auta se budou muset při příjezdu nebo při odjezdu otáčet, aby mohla odjet Jungmannovou ulicí, riziko kolizí a nehod
 • při zacouvávání do možné mezery mezi parkujícími auty bude třeba provést další nebezpečný manévr
 • bude třeba posunout brouzdaliště i servisní budovu
 • uvedenými posuny se zmenší plocha plovárny o několik arů
 • přinese to pravděpodobně i vyšší finanční náklady

Na podporu posunutí plotu dovnitř se ještě uvádí, že to udělat jde a pokud k posunutí nedojde a plot bude ve stejném místě jako dosud, bude zbytečně veliká čistá zóna mezi plotem a bazénem, která se ještě zvětší nabetonováním okraje bazénu. Nabetonování bude třeba provést z technických důvodů. I zde jsou argumenty jako to provést jinak a ve prospěch věci.

 • čistá zóna by se vymezila plůtkem u bazénu, plůtek by také bránil nežádoucímu skákání do bazénu ze strany od lehátek
 • v ostatním prostoru směrem ke plotu by mohla být umístěna lehátka třeba trochu jinak než jen v jedné dlouhé řadě
 • bylo by možné sem dát nějakou lavičku/lavičky/ k sedění, ne každý preferuje po vykoupání polohu vleže
 • mohla by být i nadále cesta mezi lehátky a ochranným plůtkem u bazénu, je to přirozená cesta na WC směrem od brouzdaliště, odpadla by chůze okolo bazénu, cesta zpět by vedla okolo sprch, bylo by možné tudy jít pro občerstvení a zpět….
řada aut zaparkovaných kolem celé plovárny
řada aut zaparkovaných kolem celé plovárny

Závěrem článku znovu uvádím, že jsem kromě záměru posunout plot směrem dovnitř plovárny ve prospěch parkování aut, opravdu jiný důvod nenašel. Parkovací místa lze plánovat na druhé straně u plotu stadiónu a před ubytovnou. Parkování před plovárnou by se mělo řešit v kontextu vzniku předpokládaného velikého parkoviště před stadiónem Spartaku. Obě parkoviště by se měla doplňovat, každé bude potřeba v jinou roční dobu a většinu času budou v průběhu roku nevyužitá.

Občané Slatiňan sem naopak chodí stále, stejně tak tudy jezdí cyklisté a chodí turisté. Dovede-li se záměr k realizaci, vznikne obrovské 320 metrů dlouhé parkoviště, u plovárny navíc orámované vysokým betonovým plotem. Na přiložené vizualizaci projektu je ještě plot plovárny v původní poloze. Nabízí se otázka, proč firma Bazénservis při této vizualizaci již nevzala v úvahu požadované posunutí plotu plovárny o 3,5 metru dovnitř.

Protože jde o opravdu cenné místo z pohledu vzhledu města a životního prostředí, měla by být zpracována s pomocí odborníků nějaká vize a ucelená koncepce změn takto důležitých veřejných míst. Na webu nebo ve skutečnosti vidím, že se takto postupuje u jiných  měst a městeček. Nebo třeba i v Trpišově.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.